تعداد شرکت کنندگان

تعداد شرکت کنندگان

تعداد شرکت کنندگان

تعداد شرکت کنندگن آرمون های کارشناسی ارشد و دکتری 1402

با اعلام دکتر حسن مروتی؛ آمار ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سال 1402 مجموعا بیش از 641 هزار نفر است که 169 هزار نفر از آن در آزمون دکتری و باقی افراد در آزمون کارشناسی ارشد، شرکت کرده اند.

آزمون دکتری 1402

در آزمون دکتری این سال 75 هزار و 825 نفر زن و 94 هزار و 339 نفر مرد هستند.  وی همچنین اضافه کرد که این افراد در 247 کد رشته و 7 گروه شامل: علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، دامپزشکی ، منابع طبیعی و کشاورزی و هنر و همچنین زبان های خارجی؛ ثبت نام نموده اند.
دکتر مروتی معاون امور آزمون های سازمان سنجش اظهار داشت که کنکور دکتری 1402 در 110 شهر و در 157 حوزه اصلی و 557 حوزه فرعی برگزار خواهد شد. همچنین تاریخ برگزاری آزمون روز پنج شنبه 11 اسفندماه 1401 مقرر شده است. حسن مروتی درباره این آمار برای آزمون کارشناسی ارشد امسال نیز از ثبت نام 471 هزار و 528 نفر ، خبر داد. ایشان این آمار را به تفکیک جنسیت به شرح زیر اعلام کرد که؛ تعداد 255 هزار نفر زن و 216 هزار و 528 نفر مرد هستند.

آزمون کارشناسی ارشد 1402

وی همچنین درباره تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1402 افزود که این آزمون، در روزهای پپنجشنبه 11 اسفندماه، در دو نوبت صبح و عصر و همچنین جمعه 12 اسفندماه برگزار خواهد شد. کنکور ارشد 1402 شامل 6 گروه و 134 کد رشته خواهد بود.
علیرضا کریمیان مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش در این جلسه درباره کاهش تعداد داوطلبین نسبت به سال گذشته اظهار داشت که در سال گذشته تعداد دانشجویان متقاضی برای شرکت در آزمون 646 هزار و 696 نفر بود که در این مقایسه آزمون امسال دچار روند کاهشی بوده است.


سازمان سنجش در خصوص شرایط مناطق زلزله زده اعلام داشت که داوطلبان شهر خوی در همان شهر آزمون میدهند و شهرهای ماکو و سلماس که قرار بود در شهر خوی سنجش شوند، در حوزه های امتحانی شهر خود به رقابت خواهند پرداخت.

مطالب مرتبط