زمان برگذاری آزمون ارشد و دکتری 1403

زمان برگذاری آزمون ارشد و دکتری 1403

زمان برگذاری آزمون ارشد و دکتری 1403

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۳ از  سازمان سنجش اعلام شد.

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سال ۱۴۰۳ در یک روز (چهارم اسفندماه ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد. ثبت نام این آزمون مطابق جدول زیر  خواهد بود.

زمان ثبت نام و برگذاری آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 1403 

ردیفشرح فرایندسراسری کارشناسی ارشددکتریکاردانی به کارشناسیکاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای
1زمان ثبت نام

نوبت اول:

۱۴۰۲/۸/۲۱ تا ۱۴۰۲/۸/۲۷

نوبت دوم:

۱۴۰۳/۱/۷

تا ۱۴۰۳/۱/۱۲

۱۴۰۲/۷/۲۳ تا ۱۴۰۲/۷/۲۹۱۴۰۲/۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۸/۶

مرحله اول:

۱۴۰۳/۳/۲۷ تا ۱۴۰۳/۴/۳

مرحله اول:

 ۱۴۰۳/۴/۱۷ تا ۱۴۰۳/۴/۲۴

2اجرای آزمون

 

نوبت اول:

۱۴۰3/2/6 تا ۱۴۰۲/2/7

نوبت دوم:

۱۴۰۳/2/۷

تا ۱۴۰۳/2/8

 

صبح و عصر جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴عصر جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴جمعه ۱۴۰۳/۶/۲جمعه ۱۴۰۳/۶/۲

مطالب مرتبط