طرح کارشناسی ارشد استاد محور

طرح کارشناسی ارشد استاد محور

طرح کارشناسی ارشد استاد محور

طرح کارشناسی ارشد استاد محور 1402

این طرح، طرح پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان ارشد به روش استاد محور و مبتنی بر رفع نیازهای کشور می باشد. تمام اعضای هیات علمی که به جذب استعدادهای درخشان تمایل‌ دارند، می‌ توانند در این طرح مشارکت نمایند زیرا این طرح برای دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان در تمام دانشگاه‌ های کشور اجرا می‌شود. در طرح کارشناسی ارشد استاد محور، اساتید برای جذب استعدادهای درخشان،  قرار می‌ گیرند و نظرات آن ها و درخواستی که ثبت می کنند معیار جذب دانشجو خواهد بود. بدین صورت اگر اساتید میزبان و راهنما طرح هایی داشته باشند که در راستای رفع نیازهای جامعه بوده یا اگر برای مساله مورد طرح خود راه حل و ایده ای دارند و این طرح در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) ثبت شده باشد، می توانند به صورت مستقیم و معادل ظرفیت دانشگاه خود برای مقطع ارشد اقدام به جذب دانشجو نمایند.

بنظرتون فایده طرح کارشناسی ارشد استاد محور برای دانشجویان چیست؟ دانشجویان برتر برای انتخاب استاد راهنمای پایان نامه ارشد خود از اولویت حق انتخاب برخوردار می‌ شوند و می توانند پیش از ورود به این مقطع استاد راهنمای مورد نظر خود را انتخاب و در صورت تایید استاد میزبان، دانشگاه و سازمان سنجش، از ابتدا مسیر پایان نامه خود را مشخص نمایند.

ثبت نام کارشناسی ارشد استاد محور

اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد استاد محور هنوز به صورت دقیق منتشر نشده است و این طرح ممکن است به دو شیوه با آزمون و با سهمیه استعدادهای درخشان اجرایی شود. چیزی که در آیین نامه ارشد استاد محور ارائه شده است، خبر از دو شرط مهم و اصلی برای ثبت نام کارشناسی ارشد استاد محور می دهد.

یکی از شرط های ثبت نام در طرح کارشناسی ارشد استاد محوری 1402این است که دانشجویان نباید هیچ گونه نسبت سببی و نسبی با عضو هیات علمی داشته باشند. مصادیق رابطه سببی و نسبی مورد نظر پس از تصویب در کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان توسط معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ های سراسر کشور اعلام می‌شود.

به همین دلیل اگر داوطلب و استاد میزبان، نسبت خویشاوندی با یکدیگر داشته باشند، استاد میزبان حق جذب دانشجو را نخواهد داشت و در صورت احراز خلاف این شرط، با استاد برخورد خواهد شد یعنی استاد میزبان از جذب دانشجو استعداد درخشان استاد محور در همه دوره‌ های تحصیلی و برای همیشه محروم می گردد!

طراحی موضوع پایان نامه مبتنی بر نیازمندی های کشور شرط دوم طرح کارشناسی ارشد استاد محور است. همانطور که در بخش قبلی ذکر شد، این طرح باید در سامانه ایده و نیازها (نان) ثبت شده باشد. در غیر اینصورت اگر استاد دانشگاه نیاز را شناسایی کرده باشد و این نیاز و راه حل رفع آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد، قابلیت ثبت در سامانه نان را خواهد داشت و هر چه سریعتر برای ثبت آن باید به سامانه nan.ac مراجعه کرد.

در طرح ارشد استادمحور با آزمون نیز احتمالا دانشجویان باید نسبت به ثبت نام کارشناسی ارشد 1403 اقدام کرده و در صورت مجاز به انتخاب رشته بودن در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد، کد رشته های استاد محور را انتخاب نمایند.

تعداد جذب دانشجو در طرح ارشد استاد محور

تعداد جذب دانشجو در این طرح بستگی به رتبه علمی استاد دارد. بدین صورت مطابق با ماده 4 آیین نامه پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور، در هر سال تحصیلی هر استاد میزبان با مرتبه استاد تمامی حداکثر ۲ دانشجو و هر استاد میزبان با مرتبه دانشیاری ۱ دانشجو و هر استاد میزبان واجد شرایط با مرتبه استادیاری (اعضاء هیات علمی با مرتبه استادیاری که در دوسال منتهی به اعلام فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان اعلامی توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) قرار گرفته باشد) ۱ دانشجو به شیوه استاد محور، مطابق ضوابط این آیین نامه می‌توانند پذیرش نمایند.

مطابق با ماده ۴ آیین نامه ارشد استادمحوری، مجموع ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استاد محور، مازاد بر ظرفیت‌ های پذیرش با آزمون (کنکور ارشد) و بدون آزمون (ارشد استعداد درخشان)، برای هر استاد میزبان، برابر با تعداد مجاز جذب دانشجوی کارشناسی ارشد برای عضو هیات علمی مطابق ضوابط دانشگاه (ظرفیت مجاز پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد) است.

دقت کنید که راهنمایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشجوی جذب شده از روش استاد محور برای استاد میزبان مازاد بر ظرفیت مجاز راهنمایی پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد در آن دانشگاه است و این دو با هم تداخلی نخواهند داشت.

میزان حق التدریس و حق التحقیق استاد میزبان برای راهنمایی رساله دانشجویان استعداد درخشان پذیرش شده به شیوه استاد محور مازاد بر سقف پیش‌بینی شده در دانشگاه و براساس مصوبه هیات امنای دانشگاه خواهد بود.

مراحل پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور

مراحل پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور

 

 مراحل فرایند پذیرش دانشجویان توسط اساتید میزبان تمامی دانشگاه های سراسر کشور به شرح زیر است:

  • اولین گام: استاد میزبان موضوع رساله پیشنهادی خود را از میان موضوعات ثبت شده در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) nan.ac انتخاب و به تایید شورای پژوهش و فناوری دانشگاه خود می‌ رساند.
  •  مرحله دوم: استاد میزبان تعداد درخواست پذیرش دانشجو موضوع رساله‌های پیشنهادی (مصوب در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه) و رشته‌ های مورد نظر بر اساس دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد سازمان سنجش را به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام خواهد نمود.
  • مرحله سوم: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه متقاضی، نتیجه بررسی موضوع پایان نامه، ظرفیت رشته‌ ها و نیمسال تحصیلی مجاز پذیرش دانشجو استعداد درخشان را به استاد میزبان اعلام خواهد کرد.
  •  مرحله چهارم: در راستای آگاهی رسانی به دانشجویان متقاضی پذیرش استعداد درخشان استاد محور و شرکت در طرح ارشد استاد محوری، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، رشته‌های مورد نظر موضوع رساله‌های مورد تایید را به همراه تعداد دانشجویان قابل پذیرش در هر کد رشته محل و مشخصات استاد میزبان، از طریق روش های اطلاع رسانی دانشگاه (سایت، پوستر، نامه به دانشکده ها و …) به اطلاع دانشجویان می رساند.
  • مرحله پنجم: پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور به این صورت است که متقاضیان حائز شرایط استعداد درخشان می بایست نسبت به ارائه مدارک خود به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام نمایند. لازم به ذکر است نحوه دریافت مدارک و تنظیم فرم‌ های موردنیاز طبق مصوبه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می‌شود؛
  •  مرحله ششم: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مدارک ارسالی متقاضیان ارشد استاد محور را برای بررسی و اعلام نتیجه در زمان مقرر به استاد میزبان ارائه می‌ کند.
  • مرحله هفتم: مرحله اعلام نتیجه به دانشگاه است و طی آن نتیجه بررسی مدارک متقاضیان توسط استاد میزبان به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به طور رسمی اعلام خواهد شد.
  • مرحله نهایی: هم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مطابق ضوابط تعیین شده، مدارک و شرایط دانشجویان قابل پذیرش اعلامی از طرف استاد میزبان را بررسی و اسامی تایید شده را به سازمان سنجش ارسال می کند تا سازمان سنجش صلاحیت عمومی و نهایی شدن پذیرش دانشجویان انتخاب شده را تایید نماید.

توجه داشته باشید که پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد استاد محور در دوره‌های روزانه به صورت رایگان و در سایر دوره‌ ها (شبانه، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و …) به صورت شهریه پرداز و بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه مورد پذیرش انجام می‌شود.

اعلام نتایج ارشد استاد محور

 توسط دانشگاه ها و با مشورت و تاییدیه نهایی سازمان سنجش اعلام نتایج ارشد استاد محور انجام خواهد شد.

تبصره ۲: در حالتی که استاد میزبان به هر دلیلی پس از معرفی دانشجو از سوی دانشگاه به سازمان سنجش و پیش از اعلام نتایج نهایی امکان پذیرش دانشجو را از دست دهد شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اختیار دارد یک عضو هیات علمی دانشگاه (حائز شرایط استاد میزبان) را با رضایت دانشجو جایگزین کند و موارد را به سازمان سنجش گزارش دهد. در صورت‌ عدم جایگزینی استاد میزبان جدید پذیرش دانشجو منتفی است و دانشگاه موظف است مراتب‌ عدم پذیرش دانشجو را پیش از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به سازمان سنجش اعلام کند.

زمان پذیرش استاد محور کارشناسی ارشد

زمان پذیرش به صورت دقیق به دانشگاه ها ابلاغ می شود اما مطابق با آیین نامه پذیرش ارشد استاد محور، دانشگاه موظف است برای پذیرش مهرماه سال تحصیلی آینده خود اسامی اساتید میزبان و شرایط پذیرش موضوع بند ۵-۴ ماده ۵ را تا نیمه اسفند ماه سال تحصیلی جاری اطلاع‌ رسانی کند.

در صورت پذیرش با آزمون در نیمسال دوم تحصیلی (به استناد کد رشته محل مندرج در دفترچه آزمون) دانشگاه موظف است تا نیمه اول آبان ماه همان سال تحصیلی اسامی اساتید میزبان و شرایط پذیرش موضوع بند ۵-۴ ماده ۵ را به اطلاع سازمان سنجش، اساتید و دانشجویان برساند.

 برای مشاوره  دقیق و فردی و تخصصی برای کنکور  کارشناسی ارشد و دکتری روی لینک زیر کلیک کنید و یا نام رشته را به سامانه پیامکی 02184388 بفرستید.

 رزرو مشاوره انتخاب رشته

مطالب مرتبط