مینی ترم پارسه

مینی ترم پارسه

مینی ترم پارسه

شروع کلاس های مینی ترم پارسه

🔻

خدمتی نوین  از پارسه ویژه آمادگی کنکور ارشد و دکتری 1403

شرکت در کلاس های مینی ترم پارسه برای تمامی داوطلبین سراسر (رایگان)می‌باشد

تدریس رایگان مباحث منتخب و پرتکرار توسط برترین اساتید کشور

آشنایی با برگذاری کلاس های آنلاین ارشد و دکتری

 

برنامه کلاس های مینی ترم پارسه ویژه کنکور ارشد و دکتری 1403 (فنی مهندسی)

نام رشتهنام درسنام استادروز و ساعت برگزاریتاریخ برگزاری
مهندسی عمرانمعادلات دیفرانسیلدکتر شادلو شنبه 17 الی 21 10 تیر
سیالات و هیدرولیکدکتر صفری فردچهارشنبه 17 الی 21 14 تیر 
مقاومت مصالحدکتر صباغیانچهارشنبه 17 الی 2121 تیر 
زبان عمومی ارشد و دکتریدکتر فرید پنج شنبه 19 الی 21 15 تیر 
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 21 13 تیر 
مهندسی برق و بیوالکتریکمدارهای الکتریکیدکتر امینیشنبه 17 الی 21 17 تیر 
معادلات دیفرانسیلدکتر شادلوشنبه 17 الی 21 10 تیر 
ریاضی مهندسیدکتر شادلوپنج شنبه 13 الی 17 15 تیر 
زبان عمومی ارشد و دکتریدکتر فریدپنج شنبه 19 الی 21 15 تیر 
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 21 13 تیر 
مهندسی مکانیک و هوافضامقاومت مصالحدکتر صباغیانچهارشنبه 17 الی 21 21 تیر 
معادلات دیفرانسیلدکتر شادلوشنبه 17 الی 21 10 تیر 
ریاضی مهندسیدکتر شادلوپنج شنبه 13 الی 17 15 تیر 
مکانیک سیالاتاستاد رادجمعه 17 الی 21 16 تیر 
زبان عمومی ارشد و دکتریدکتر فریدپنج شنبه 19 الی 21 15 تیر 
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 21 13 تیر 
مهندسی کامپیوترگسستهپرفسور سید جوادیدوشنبه17 الی 21  20تیر
طراحی الگوریتمپرفسور سید جوادیچهارشنبه17 الی 21 14 تیر 
ساختمان دادهاستاد طورانیمتعاقبا اعلام می گرددتیر
پایگاه دادهپرفسور کوانپورمتعاقبا اعلام می گرددتیر
زبان عمومی ارشد و دکتریدکتر فریدپنجشنبه19 الی 21 15 تیر 
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 21 13 تیر 
مهندسی شیمیریاضیات و کاربرددکتر شادلوشنبه 17 الی 21 10 تیر 
راکتوردکتر بوالحسنیجمعه 8 الی 12  16 تیر 
زبان عمومی ارشد و دکتریدکتر فریدپنجشنبه 17 الی 21 15 تیر 
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 21 13 تیر 
مهندسی صنایعطرح ریزی واحدهای صنعتیدکتر رئوف پناهدوشنبه 18 الی 20 19 تیر 
تحقیق در عملیاتدکتر صفاییجمعه 8 الی 12 16 تیر 
زبان عمومی ارشد و دکتریدکتر فریدپنجشنبه 19 الی 21 15 تیر 
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 21 13 تیر 
معماریفن و ساختماناستاد صمصامشنبه 17 الی 21 17 تیر 
زبان عمومی ارشد و دکتریدکتر فریدپنجشنبه 19 الی 21 15 تیر 
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 21 13 تیر 
مهندسی مواد و بیوموادمعادلات دیفرانسیلدکتر شادلوشنبه 17 الی 21 10 تیر 
ریاضی مهندسیدکتر شادلو پنج شنبه 13 الی 1715 تیر 
زبان عمومی ارشد و دکتریدکتر فریدپنجشنبه 19 الی 21 15 تیر 
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 21 13 تیر 

برنامه کلاس های مینی ترم پارسه ویژه کنکور ارشد و دکتری 1403 (علوم انسانی)

نام رشتهنام درسنام استادروز و ساعت برگزاریتاریخ برگزاری
مجموعه مدیریتریاضی انسانیاستاد انصاریشنبه 17 الی 21 10 تیر
آمار و احتمال انسانیاستاد انصاریپنج شنبه 13 الی 17 15 تیر
تئوری مدیریت و مبانی سازماندکتر ضرغامیجمعه 13 الی 17 16 تیر
زبان عمومیدکتر فریدپنجشنبه 19 الی 21 15 تیر
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 21 13تیر
مدیریت کسب و کار ( MBA)GMATاستاد لقمانیسه شنبه 17 الی 21 13تیر
ریاضی عمومی 1 و 2استاد انصاریپنج شنبه 8 الی 12 15 تیر
حسابداریریاضی انسانیاستاد انصاریشنبه 17 الی 21 10 تیر
آمار و احتمال انسانیاستاد انصاریپنج شنبه 13 الی 17 15 تیر
حسابداری مالیدکتر امینیانپنج شنبه 8 الی 12 15 تیر
زبان عمومیدکتر فریدپنجشنبه 19 الی 21 15 تیر
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 2113 تیر
روانشناسیآمار و روش تحقیقاستاد انصاریدوشنبه 17 الی 2112تیر
زبان عمومیدکتر فریدپنجشنبه 19 الی 21 14تیر
استعداد تحصیلیاستاد انصاریسه شنبه 17 الی 2113تیر

 برای مشاوره  دقیق و فردی و تخصصی برای کنکور  کارشناسی ارشد و دکتری روی لینک زیر کلیک کنید و یا نام رشته را به سامانه پیامکی 02184388 بفرستید.

 رزرو مشاوره انتخاب رشته

مطالب مرتبط