شروع کلاس‌های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری 1403 ترم پاییز

شروع کلاس‌های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری 1403 ترم پاییز

شروع کلاس‌های کنکور  کارشناسی ارشد و دکتری 1403 ترم پاییز

شروع کلاس‌های ترم پاییز موسسه آموزش عالی آزاد پارسه

  برخی از ویژگی های کلاسهای کنکور ارشد و دکتری 1403 موسسه آموزش عالی آزاد پارسه عبارتند از :

1)   حضور  برترین اساتید کشور

2)    کلاس های آنلاین و آفلاین و شبیه ساز حضوری

3)     جزوات طبقه بندی شامل درسنامه و کلیه تست ها

4)    سامانه 24ساعته همپا

5)     سامانه بی نهایت آزمون فصلی

6)      پک کامل کلاس های نکته و تست و جمع بندی

7)     2مرحله آزمون شبیه ساز کشوری

8)    عودت 100% شهریه در صورت عدم قبولی

9)   بالاترین ساعات آموزشی و مناسب ترین هزینه ی کلاس های آموزشی در سطح کشور به صورت کاملا اقساطی

برنامه شروع کلاس‌های ترم پاییز 1402 - ویژه آمادگی کنکور ارشد و دکتری 1403

نام رشتهنام درسروز و ساعت برگزاریتاریخ شروع
برقسیگنالپنجشنبه ساعت 8 الی 1320 مهر
آمار و احتمال مهندسیشنبه ساعت 14 الی 1713 آبان
کنترلیکشنبه ساعت 18 الی 2223 مهر
ماشین بررسیپنجشنبه ساعت 16 الی 2120 مهر
الکترونیکسه‌ شنبه ساعت 17 الی 2218 مهر
مدارهای الکتریکی 1 و2دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
مدار منطقیپنجشنبه‌ها ساعت 9 الی 12در حال برگزاری
معادلات دیفرانسیل (کد 1)جمعه ساعت 12 الی 14در حال برگزاری
معادلات دیفرانسیل (کد 2)پنجشنبه  ساعت 14 الی 164 آبان
معادلات دیفرانسیل (کد 3)یکشنبه ساعت 18 الی 2014 آبان
ریاضی مهندسی (کد 1)جمعه  ساعت 8 الی 12در حال برگزاری
ریاضی مهندسی (کد 2)یکشنبه  ساعت 17 الی 217 آبان
ریاضی عمومی 1و2شنبه و دوشنبه ساعت 18 الی 2229 مهر
زبان عمومی دکتری (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 2)جمعه ساعت 17 الی 2128 مهر
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه فنی مهندسی)شنبه ساعت 19 الی 2229 مهر
زبان عمومی و تخصصی ارشدپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
مکانیکطراحی اجزاپنجشنبه ساعت 8 الی 1213 مهر
مقاومت مصالحپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
استاتیکپنجشنبه ساعت 14 الی 16در حال برگزاری
ریاضی عمومی 1و2شنبه و دوشنبه ساعت 18 الی 2229 مهر
ترمودینامیکچهارشنبه ساعت 17 الی 2026 مهر
انتقال حرارتسه‌شنبه ساعت 17 الی 2025 مهر
مکانیک سیالات و سیالات پیشرفته (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
مکانیک سیالات و سیالات پیشرفته (کد 2)پنجشنبه ساعت 17 الی 214 آبان
ترمودینامیک پیشرفتهپنجشنبه ساعت 8 الی 124 آبان
دینامیک ماشینچهارشنبه ساعت 17 الی 215 آبان
کنترل و کنترل پیشرفتهجمعه ساعت 14 الی 185 آبان
ارتعاشات و ارتعاشات پیشرفتهیکشنبه ساعت 17 الی 207 آبان
دینامیک و دینامیک پیشرفتهسه‌شنبه ساعت 17 الی 209 آبان
الاستیسیته و مکانیک محیط پیوستهسه‌شنبه ساعت 18 الی 222 آبان
ریاضی مهندسی (کد 1)جمعه  ساعت 8 الی 12در حال برگزاری
ریاضی مهندسی (کد 2)یکشنبه  ساعت 17 الی 217 آبان
معادلات دیفرانسیل (کد 1)جمعه ساعت 12 الی 14در حال برگزاری
معادلات دیفرانسیل (کد 2)پنجشنبه  ساعت 14 الی 164 آبان
معادلات دیفرانسیل (کد 3)یکشنبه ساعت 18 الی 2014 آبان
زبان عمومی و تخصصی ارشدپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 2)جمعه ساعت 17 الی 2128 مهر
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه فنی مهندسی)شنبه ساعت 19 الی 2229 مهر
عمرانخاک و پیپنجشنبه ساعت 9 الی 1427 مهر
فولادسه‌شنبه ساعت 17 الی 219 آبان
تحلیل سازهچهارشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
مقاومت مصالحپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
سیالات و هیدرولیکیکشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
بتنجمعه ساعت 8 الی 1228 مهر
دینامیک سازهپنجشنبه ساعت 8 الی 1327 مهر
روش‌های ساختجمعه ساعت 9 الی 12 5 آبان
کنترل پروژهجمعه ساعت 17 الی 215 آبان
الاستیسیتهسه‌شنبه ساعت 18 الی 222 آبان
ترافیک پیشرفتهجمعه ساعت 9 الی 1226 آبان
روسازی پیشرفتهجمعه ساعت 13 الی 1626 آبان
زبان عمومی و تخصصی ارشدپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
معادلات دیفرانسیل (کد 1)جمعه ساعت 12 الی 14در حال برگزاری
معادلات دیفرانسیل (کد 2)پنجشنبه  ساعت 14 الی 164 آبان
معادلات دیفرانسیل (کد 3)یکشنبه ساعت 18 الی 2014 آبان
ریاضی عمومی 1و2شنبه و دوشنبه ساعت 18 الی 2229 مهر
زبان عمومی دکتری (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 2)جمعه ساعت 17 الی 2128 مهر
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه فنی مهندسی)شنبه ساعت 19 الی 2229 مهر
مهندسی شیمیانتقال حرارتچهارشنبه ساعت 17 الی 2126 مهر
انتقال جرمجمعه ساعت 8 الی 1228 مهر
سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیاییسه‌شنبه ساعت 18 الی 21در حال برگزاری
ریاضیات و کاربردهادوشنبه ساعت 18 الی 22در حال برگزاری
ترمودینامیکپنجشنبه ساعت 17 الی 2127 مهر
زبان عمومی و تخصصی ارشدپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 2)جمعه ساعت 17 الی 2128 مهر
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه فنی مهندسی)شنبه ساعت 19 الی 2229 مهر
صنایعکنترل پروژهجمعه ساعت 17 الی 215 آبان
طرح ریزی واحدهای صنعتیدوشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
آمار و احتمال مهندسیجمعه ساعت 8 الی 12در حال برگزاری
اقتصاد مهندسیسه‌شنبه ساعت 17 الی 212 آبان
کنترل کیفیتپنجشنبه ساعت 13 الی 1711 آبان
تحقیق در عملیات 1و2جمعه ساعت 12:30 الی 16:30در حال برگزاری
ریاضی عمومی 1و2شنبه و دوشنبه ساعت 18 الی 2229 مهر
زبان عمومی و تخصصی ارشدپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 2)جمعه ساعت 17 الی 2128 مهر
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه فنی مهندسی)شنبه ساعت 19 الی 2229 مهر
کامپیوترنظریه جمعه ساعت 9 الی 1328 مهر
سیستم عاملپنجشنبه ساعت 14 الی 18در حال برگزاری
پایگاه داده پیشرفتهدوشنبه ساعت 17 الی 2124 مهر
پایگاه دادهیکشنبه ساعت 16 الی 20در حال برگزاری
مدار منطقیپنجشنبه ساعت 9 الی 12در حال برگزاری
طراحی الگوریتمجمعه ساعت 13 الی 17در حال برگزاری
هوش مصنوعیدوشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
شناسایی الگو، یادگیری ماشینپنجشنبه ساعت 14الی 1811 آبان
سیگنالپنجشنبه ساعت 8 الی 1320 مهر
الکترونیک دیجیتالسه‌شنبه ساعت 17 الی 219 آبان
شبکه و شبکه پیشرفتهچهارشنبه ساعت 17 الی 2117آبان
سیستم عامل پیشرفتهپنجشنبه ساعت 8 الی 124 آبان
گسستهجمعه ساعت 17 الی 2012 آبان
آمار و احتمال مهندسیشنبه ساعت 14 الی 1713 آبان
معماریپنجشنبه ساعت 12 الی 144 آبان
ساختمان داده شنبه ساعت 17:30 الی 21:3022 مهر
ریاضی عمومی 1و2شنبه و دوشنبه ساعت 18 الی 2229 مهر
زبان عمومی دکتری (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 2)جمعه ساعت 17 الی 2128 مهر
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه فنی مهندسی)شنبه ساعت 19 الی 2229 مهر
زبان عمومی و تخصصی ارشدپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
معماریدرک عمومیجمعه ساعت 9 الی 1328 مهر
ایستایی مقاومت و سیستمشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
تنظیم شرایط محیطی و تاسیساتچهارشنبه ساعت 17 الی 203 آبان
تاریخ معماری معاصردوشنبه ساعت 17 الی 218 آبان
تاریخ معماری ایرانپنجشنبه ساعت 9 الی 13در حال برگزاری
تاریخ معماری جهاندوشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
درک عمومی منظرجمعه ساعت 13 الی 175 آبان
زبان عمومی و تخصصی ارشدپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 2)جمعه ساعت 17 الی 2128 مهر
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه فنی مهندسی)شنبه ساعت 19 الی 2229 مهر
مدیریتمدیریت از دیدگاه اسلامشنبه ساعت 18:30 الی 21:30 22 مهر
تئوری مدیریت(کد 1)پنجشنبه ساعت 13 الی 17در حال برگزاری
تئوری مدیریت (کد 2)پنجشنبه ساعت 17:30 الی 2111 آبان
بازاریابی (کد 1)یکشنبه ساعت 18 الی 21در حال برگزاری
بازاریابی (کد 2)یکشنبه ساعت 18:30 الی 21:30 30 مهر
استراتژیکدوشنبه ساعت 18:30 الی 21:30 24 مهر
اقتصاد خرد و کلان (کد 1)چهارشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
اقتصاد خرد و کلان (کد 2)جمعه ساعت 8 الی 1212 آبان
ریسک و سرمایهدوشنبه ساعت 17 الی 211 آبان
حسابداری مالی و صنعتیپنجشنبه ساعت 13 الی 1727 مهر
تحقیق در عملیات و تحقیق در عملیات پیشرفتهسه‌شنبه ساعت 17 الی 212 آبان
نوآوریپنجشنبه ساعت 17 الی 2011 آبان
کارآفرینییکشنبه ساعت 18 الی 2121 آبان
تولید پیشرفتهدوشنبه ساعت 17 الی 218 آبان
مدیریت مالییکشنبه ساعت 17 الی 217 آبان
آمار و احتمال انسانی (کد 1)پنجشنبه ساعت 8 الی 12در حال برگزاری
آمار و احتمال انسانی (کد 2)یکشنبه ساعت 8 الی 127 آبان
ریاضی انسانی (کد 1)چهارشنبه ساعت 13 الی 17در حال برگزاری
ریاضی انسانی (کد 2)چهارشنبه ساعت 13 الی 1710 آبان
زبان عمومی ارشدپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان تخصصی ارشدپنجشنبه ساعت 17 الی 214 آبان
زبان عمومی دکتری (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 2)جمعه ساعت 17 الی 2128 مهر
استعداد تحصیلی دکتری (کد 1)سه‌شنبه ساعت 19 الی 22در حال برگزاری
استعداد تحصیلی دکتری (کد 2)شنبه ساعت 19 الی 2229 مهر
حسابداریحسابداری مالیجمعه ساعت 13 الی 17 28 مهر 
حسابرسیچهارشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
حسابداری صنعتیپنجشنبه ساعت 13 الی 1727 مهر
تئوری حسابداریپنجشنبه ساعت 17 الی 2127 مهر
حسابداری مدیریتجمعه ساعت 9 الی 1328 مهر
آمار و احتمال انسانی (کد 1)پنجشنبه ساعت 8 الی 12در حال برگزاری
آمار و احتمال انسانی (کد 2)یکشنبه ساعت 8 الی 127 آبان
ریاضی انسانی (کد 1)چهارشنبه ساعت 13 الی 17در حال برگزاری
ریاضی انسانی (کد 2)چهارشنبه ساعت 13 الی 1710 آبان
زبان عمومی و تخصصی ارشدپنجشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 2)جمعه ساعت 17 الی 2128 مهر
استعداد تحصیلی دکتری (کد 1)سه‌شنبه ساعت 19 الی 22در حال برگزاری
استعداد تحصیلی دکتری (کد 2)شنبه ساعت 19 الی 22  29 مهر
MBAزبان ویژه MBAپنجشنبه ساعت 17 الی 214 آبان
GMATدوشنبه و چهارشنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
ریاضی عمومی 1 و 2پنجشنبه ساعت 12 الی 17در حال برگزاری
روانشناسیرشد (کد 1)جمعه ساعت 13 الی 16در حال برگزاری
رشد (کد 2)یکشنبه ساعت 16 الی 1923 مهر
شخصیتیکشنبه ساعت 19 الی 2223 مهر
روانشناسی بالینیجمعه ساعت 9 الی 12در حال برگزاری
آسیب  (مرضی) (کد 1)یکشنبه ساعت 17 الی 20در حال برگزاری
آسیب  (مرضی) (کد 2)دوشنبه ساعت 19 الی 221 آبان
نوروسایکولوژی (فیزیولوژیک) (کد 1)دوشنبه ساعت 17 الی 20در حال برگزاری
نوروسایکولوژی (ویژه دکتری) (کد 2)چهارشنبه ساعت 17 الی 203 آبان
فیزیولوژیک، انگیزش و هیجانسه‌شنبه ساعت 17 الی 202 آبان
علم و النفسدوشنبه ساعت 14 الی 1615 آبان
روانشناسی تربیتیپنجشنبه ساعت 13 الی 164 آبان
یادگیریچهارشنبه ساعت 17 الی 2010 آبان
انگیزشپنجشنبه ساعت 8 الی 1111 آبان
روانشناسی عمومییکشنبه ساعت 19 الی 22 14 آبان
آمار و روش تحقیق (کد 1)شنبه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
آمار و روش تحقیق (کد 2)سه‌شنبه ساعت 8 الی 122 آبان
زبان عمومی دکتری (کد 1)جمعه ساعت 17 الی 21در حال برگزاری
زبان عمومی دکتری (کد 2)جمعه ساعت 17 الی 2128 مهر
زبان تخصصی ارشدچهارشنبه ساعت 17 الی 2126 مهر
استعداد تحصیلی دکتری (کد 1)سه‌شنبه ساعت 19 الی 22در حال برگزاری
استعداد تحصیلی دکتری (کد 2)شنبه ساعت 19 الی 2229 مهر

 

  برای مشاهده برنامه کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد بر روی لینک مربوط به رشته خود کلیک کنید

 برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور  کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر روی لینک زیر کلیک کنید. برنامه کلاس های رشته ارشد کامپیوتر

 برای مشاهده برنامه کلاس های  کنکور  کارشناسی ارشد رشته بیوالکتریک روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد بیوالکتریک

 برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور  کارشناسی ارشد رشته بیومکانیک روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد بیومکانیک

 برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور  کارشناسی ارشد رشته بیومواد روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد بیومواد

 برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور  کارشناسی ارشد رشته حقوق روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد حقوق

 برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور  کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات IT روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد فناوری اطلاعات IT

 برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور  کارشناسی ارشد رشته صنایع روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد صنایع

 برای مشاهده برنامه کلاس های  کنکور  کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد مهندسی شیمی

 برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور  کارشناسی ارشد رشته معماری روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد مهندسی معماری

 برای مشاهده برنامه کلاس های  کنکور  کارشناسی ارشد رشتهعمران روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد مهندسی عمران

 برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور  کارشناسی ارشد رشته مکانیک روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد مهندسی مکانیک

 برای مشاهده برنامه کلاس های  کنکور  کارشناسی ارشد رشتهمواد روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد مهندسی مواد

 برای مشاهده برنامه کلاس های  کنکور  کارشناسی ارشد رشته برق روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد مهندسی برق

 برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور  کارشناسی ارشد رشته مدیریت روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد مدیریت

 برای مشاهده برنامه کلاس های  کنکور  کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار MBA روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد MBA

 برای مشاهده برنامه کلاس های  کنکور  کارشناسی ارشد رشته روانشناسی روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد روانشناسی

 برای مشاهده برنامه کلاس های  کنکور  کارشناسی ارشد رشته حسابداری روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد حسابداری

 برای مشاهده برنامه کلاس های  کنکور  کارشناسی ارشد رشته شیمی علوم پایه روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد شیمی علوم پایه

 برای مشاهده برنامه کلاس های  کنکور  کارشناسی ارشد رشته هوافضا روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته ارشد هوافضا

 

  برای مشاهده برنامه کلاس های آمادگی آزمون  دکتری بر روی لینک مربوط به رشته خود کلیک کنید

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته بیومکانیک روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری بیومکانیک برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته مواد روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری موادبرای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته معماری روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری معماریبرای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته حقوق روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری حقوق

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته برق روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری برق

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته کامپیوتر  روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری کامپیوتر

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته صنایع روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری صنایع

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته بیوالکتریک روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری بیوالکتریک

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته  فناوری اطلاعات IT روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری فناوری اطلاعات IT

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته هوافضا روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری هوافضا

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته مکانیک روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری مکانیک

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته بیومواد روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری بیومواد

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته مهندسی شیمی روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری مهندسی شیمی

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته عمران روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری مهندسی عمران

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته مدیریت روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری مدیریت

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته روانشناسی روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری روانشناسی

برای مشاهده برنامه کلاس های کنکور دکتری رشته حسابداری روی لینک زیر کلیک کنید.برنامه کلاس های رشته دکتری حسابداری

 برای مشاوره  دقیق و فردی و تخصصی برای کنکور  کارشناسی ارشد و دکتری روی لینک زیر کلیک کنید و یا نام رشته را به سامانه پیامکی 02184388 بفرستید.

 رزرو مشاوره

شماره های پشتیبانی:

02184388

09390036525📞

 

مطالب مرتبط