اعلام نتایج و مشاهده کارنامه

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه

تاریخ اعلام نتایج و مشاهده کارنامه اولیه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری1403

نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 1402 در اواخر اردیبهشت و کنکور دکتری در هفته اول اردیبهشت ماه از سوی سازمان سنجش اعلام شده است.

تاریخ اعلام انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و دکتری1403

زمان انتخاب رشته کنکور  کارشناسی ارشد 1402 دهه اول خرداد  و کنکور دکتری در دهه اول اردیبهشت ماه از سوی سازمان سنجش اعلام شده است.

نحوه مشاهده نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 1403

  • در ابتدا وارد سایت sanjesh.org شوید.

  • در منو در قسمت آزمون روی کارشناسی ارشد کلیک کنید.

  • در منوی سمت راست روی اعلام نتایج کلیک کنید.

نحوه مشاهده نتایج اولیه آزمون دکتری 1403

  • در ابتدا وارد سایت sanjesh.org شوید.

  • در منو در قسمت آزمون روی دکتری کلیک کنید.

  • در منوی سمت راست روی اعلام نتایج کلیک کنید.

تعداد داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری 1403 به روایات آمار

در آزمون کارشناسی ارشد 1403 در کل 476096 نفر شرکت کردند و همچنین در آزمون دکتری 1403 در مجموع 151643 نفر شرکت کردند. در نمودار پایین تعداد شرکت کننده هارو به تفکیک شهر مشاهده می‌کنید.

تعداد داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری 1403 به روایات آمار

تعداد شرکت کننده ها

مطالب مرتبط