اعلام ظرفیت رشته های بورسیه و دارای شرایط خاص کارشناسی ارشد 1403

اعلام ظرفیت رشته های بورسیه و دارای شرایط خاص کارشناسی ارشد 1403

اعلام ظرفیت رشته های بورسیه و دارای شرایط خاص کارشناسی ارشد 1403

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 1403اطلاعیه اعلام اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت كد مجموعه‌های امتحانی دارای شرایط خاص، بورسیه، زمان و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون  عملی یا  پروژه تشریحی آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403  سازمان سنجش

 


جهت مشاهده اطلاعيه اعلام اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفيت كد مجموعه‌های امتحانی دارای شرايط خاص و بورسيه و زمان و محل مصاحبه يا برگزاری آزمون  عملی يا  پروژه تشريحی در كد مجموعه‌های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 ،1364 و 1365 در آزمون ورودی مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1403  به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید .

اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد-اعلام نتایج کنکور ارشد

 

 

 

مطالب مرتبط