کلاس های رایگان مینی ترم آمادگی کنکور ارشد و دکتری 1404 پارسه

کلاس های رایگان مینی ترم آمادگی کنکور ارشد و دکتری 1404 پارسه

کلاس های رایگان مینی  ترم آمادگی کنکور  ارشد و دکتری 1404 پارسه

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری- دانلود جزوات پارسه  کلاس های رایگان مینی ترم کنکور کارشناسی ارشد و دکتری 1404 پارسه 

 

توجه مهم : جهت شرکت در کلاس های رایگان مینی ترم پارسه ابتدا فرم موجود در انتهای همین صفحه را تکمیل نمایید سپس بر اساس جداول زیر  در کلاس ها شرکت نمایید.

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری  

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

 کلاس های کنکور رایگان پارسه ویژه داوطلبین کنکور ارشد و دکتری سراسر ایران پهناور

 

  کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

 

  ارائه به روز ترین و جامع ترین جزوات رایگان کنکور ارشد و دکتری به شرکت کنندگان در مینی ترم کنکور ارشد و دکتری پارسه 1404 

 

 کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

    تدریس جامع و تخصصی مباحث پرتکرار  و منتخب کنکور ارشد و دکتری توسط مجرب ترین اساتید ایران   

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری   آموزش  ورود به کلاس های رایگان مینی  ترم کنکور ارشد و دکتری پارسه

داوطلبین گرامی ارشد و دکتری 1404 جهت ورود به کلاس های مینی ترم پارسه رشته تحصیلی خود را در جدول های زیر  پیدا کرده و سپس بر روی دکمه قرمز رنگ ورود به کلاس کلیک کنید. همچنین می‌توانید از طریق browser و یا از طریق اپلیکیشن ادوبی کانکت وارد شوید که پیشنهاد پارسه به شما ورود  از طریق اپلیکیشن ادوبی کانکت است. برای دانلود اپلیکیشن برروی دکمه زیر کلیک کنید.

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

دانلود اپلیکیشن ادوبی کانکت

شماره تماس واحد پشتیبانی:

02184388  کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتریبرنامه کلاس های مینی ترم پارسه ویژه کنکور ارشد و دکتری 1404 کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

برنامه کلاس های رایگان  مینی ترم پارسه - ویژه کنکور ارشد و دکتری 1404  ( فنی و مهندسی )

 

نام رشته
نام درس
نام استاد
لینک کلاس
دانلود جزوه
مهندسی عمران
معادلات دیفرانسیلاستاد شادلوبازپخش 
مقاومت مصالحاستاد صباغیانبازپخشجزوه 
خاک و پیاستاد فراهانیلینک ورود به کلاس جزوه
آموزش مبحث مشتقاستاد شادلوبازپخش 
ریاضی 1 و 2استاد انصاریبازپخشجزوه 
ریاضیات پایهاستاد انصاریلینک ورود به کلاس 
مهندسی برق و بیوالکتریک
مدارهای الکتریکیاستاد امینیبازپخش جزوه
معادلات دیفرانسیلاستاد شادلوبازپخش 
آموزش مبحث مشتقاستاد شادلوبازپخش 

ریاضی مهندسی

(مبحث فوریه)

استاد شادلوبازپخشجزوه

ریاضی مهندسی

(مبحث مختلط)

استاد شادلوبازپخش  
ریاضی 1 و 2 استاد  انصاریبازپخش جزوه
مدار منطقیاستاد کتیراییبازپخش 
ریاضیات پایهاستاد انصاریلینک ورود به کلاس 
مهندسی مکانیک و هوافضا
مقاومت مصالحاستاد صباغیانبازپخشجزوه 
معادلات دیفرانسیلاستاد شادلوبازپخش 
آموزش مبحث مشتقاستاد شادلوبازپخش 

ریاضی مهندسی

(مبحث فوریه )

استاد شادلوبازپخشجزوه

ریاضی مهندسی

(مبحث مختلط)

استاد شادلوبازپخش 
مکانیک سیالاتاستاد رادبازپخش 
ترمودینامیکاستاد رادلینک ورود به کلاس 
ریاضی 1 و 2استاد انصاریبازپخشجزوه 
ریاضیات پایهاستاد انصاریلینک ورود به کلاس 
مهندسی کامپیوتر
پایگاه دادهاستاد کیوانپورلینک ورود به کلاس 
سیستم عاملاستاد دادبخشلینک ورود به کلاسجزوه 
مدارمنطقیاستاد کتیراییبازپخش 
آموزش مبحث مشتقاستاد شادلوبازپخش 
ریاضی 1 و 2استاد انصاریبازپخش جزوه
ریاضیات پایهاستاد انصاریلینک ورود به کلاس 
مهندسی شیمی
ریاضیات و کاربردهااستاد رادبازپخش 
مکانیک سیالاتاستاد رادبازپخش 
ریاضیات پایهاستاد انصاریلینک ورود به کلاس 

ریاضی مهندسی

(مبحث فوریه)

استاد شادلوبازپخشجزوه

ریاضی مهندسی 

(مبحث مختلط)

استاد شادلوبازپخش   
آموزش مبحث مشتقاستاد شادلوبازپخش 
ترمودینامیک استاد رادلینک ورود به کلاس 
مهندسی صنایع
طرح ریزی واحد های صنعتیاستاد گل محمدیبازپخشجزوه 
ریاضی 1 و 2 استاد انصاریبازپخشجزوه 
آماراستاد قنبرپوربازپخش 
کنترل موجودیاستاد گل محمدیبازپخشجزوه
معماری

تاریخ معماری جهان

استاد دهقانیبازپخش 
ایستایی و سیتم های ساختمانیاستاد طاهریلینک ورود به کلاس 
عمومی دکتری
استعداد تحصیلیاستاد انصاریبازپخشجزوه
زباناستاد فریدبازپخش 

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری-کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری-کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

برنامه کلاس های رایگان  مینی ترم پارسه - ویژه کنکور ارشد و دکتری 1404  ( علوم انسانی )

 

نام رشته
نام درس
نام استاد 
لینک ورود به کلاس
دانلود جزوه
مجموعه مدیریت
ریاضی انسانیاستاد انصاریبازپخشجزوه
آمار و احتمال انسانیاستاد انصاریلینک ورود به کلاسجزوه
تئوری مدیریت و مبانی سازماناستاد ضرغامیبازپخش 
مدیریت از دیدگاه اسلاماستاد ضرغامیبازپخش 
مدیریت کسب و کار 
MBA
ریاضی عمومی 1و2استاد انصاریبازپخشجزوه
ریاضیات پایهاستاد انصاریلینک ورود به کلاس 
حسابداری
ریاضی انسانیاستاد انصاریبازپخشجزوه
آمار و احتمال انسانیاستاد انصاریلینک ورود به کلاسجزوه
حسابداری مدیریتاستاد مسلمانلینک ورود به کلاسجزوه
حسابداری صنعتیاستاد مسلمانبازپخش 
روانشناسی
آمار  و روش تحقیقاستاد انصاریبازپخشجزوه
شخصیتاستاد رجبیلینک ورود به کلاس  
روانشناسی رشداستاد خدامرادیبازپخش 
تربیتیاستاد مقبللینک ورود به کلاس  
عمومی دکتری
استعداد تحصیلیاستاد انصاریبازپخشجزوه
زباناستاد فریدبازپخش 

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

 جهت شرکت در کلاس های مینی ترم و تشکیل پورتال اختصاصی رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید.

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری - کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

کلاس کنکور رایگان ارشد و دکتری - کلاس کنکور رایگان - دانلود جزوات رایگان کنکور ارشد ودکتری

 

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا دسته بندی را وارد نمایید.
لطفا دسته بندی را وارد نمایید.
لطفا دانشجوی پارسه هستید؟ را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.

مطالب مرتبط