برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد حقوق

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد حقوق ارشد حقوق

برنامه کلاس های آمادگی آزمون ارشد 1403 رشته حقوق

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته حقوق با برترین اساتید ایران با 27  سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1403 رشته حقوق

نام درسنام استادتعداد ساعتنکته و تستقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح بیمه ارشد
زبان عمومی و تخصصیدکتر فرید40201/400/0001/120/000
حقوق مدنیدکتر هوشمند100202/000/0001/600/000
آئین دادرسی مدنیدکتر هوشمند100202/000/0001/600/000
حقوق تجارتگروه اختصاصی اساتید70201/400/0001/120/000
متون فقهگروه اختصاصی اساتید80201/600/0001/280/000
حقوق جزا عمومیگروه اختصاصی اساتید50201/200/000960/000
حقوق جزا اختصاصیگروه اختصاصی اساتید40201/200/000960/000
آئین دادرسی کیفریگروه اختصاصی اساتید50201/200/000960/000
حقوق بین المللیگروه اختصاصی اساتید60201/400/0001/120/000
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
1/000/000500/000
بینهایت آزمون :  آزمون های مبحثی + آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی
1/000/000500/000
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور1/000/000500/000
نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد پک کامل کلاس طرح بیمه : پک کلاس + بینهایت آزمون + همپا + 2 آزمون جامع + پک کلاس های نکته و تست
حقوق خصوصیزبان- حقوق مدنی- حقوق تجارت- آئین دادرسی مدنی- متون فقه6/720/00011/220/000
حقوق بین المللزبان- حقوق بین الملل2/240/000-
حقوق جزازبان- حقوق جزا عمومی- آئین دادرسی کیفری- متون فقه5/280/0009/780/000
حقوق عمومیزبان- حقوق بین الملل- متون فقه3/520/000-
تجارت بین المللزبان- حقوق مدنی- حقوق تجارت- حقوق بین الملل4/960/0009/460/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.