معرفی آزمون

معرفی آزمون مدرسه زبان دوره MSRT

آزمون MSRT چیست؟

آزمون MSRT ویژۀ دانشجویان دکتری دانشگاه‌های داخل کشور و دانشجویان کارشناسی ارشد پسر که قصد خروج از کشور برای ادامه تحصیل دارند، است. اکثریت متقاضیان آزمون MSRT را داوطلبان دکتری در برمی‌گیرند زیرا برای قبولی در آزمون دکتری داشتن یک نمره زبان الزامی است و این آزمون نیز یکی از آزمون های بین المللی مورد قبول سازمان سنجش است.

جدول زمان‌بندی و تعداد پرسش‌ها در آزمون MSRT

آزمون MSRT شامل ۱۰۰ سوال است که ۳۰ سوال مهارت ریدینگ ، ۳۰ سوال مهارت گرامر و ۴۰ سوال درک مطلب است. آزمون نمره منفی ندارد.

Reading Comprehension متشکل از ۴ متن جداگانه است که در مجموع ۴۰ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات نیاز است. این آزمون در مقایسه با آزمون تافل و آزمون آیلتس بسیار راحت‌تر بوده و نیاز به پیش نیاز در سطح پیشرفته نیست اما داشتن دانش زبان عمومی به شدت در این آزمون و برای موفقیت در این آزمون ضروری است. حداقل نمره این آزمون برای قبولی در مقطع دکتری ۵۰ است که البته با توجه به دانشگاه مورد نظر حد نصاب قبولی متفاوت است و بین ۴۵ تا ۷۵ است. 

جدول زمان‌بندی آزمون MSRT

زمان‌پاسخ دهیتعداد  سوالاتعنوان بخش آزمون
15 دقیقه30 پرسشlistening comprehension
20 دقیقه30 پرسشstructure and written expression
40 دقیقه40 پرسشreading comprehension
75 دقیقه100 پرسشtotal