منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی نظام مهندسی برق- اجرا

منابع آزمون برق اجرا نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی رشته برق ( اجرا)

مباحث امتحانی    سال چاپ
مبحث دوم ( نظامات اداری )    1384
مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )    1395
مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )    1392
مبحث سیزدهم ( طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ‌ها )    1395
مبحث پانزدهم ( آسانسورها و پلکان­ برقی )    1392
مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی )    1399
مبحث بيست و يکم ( پدافند غیرعامل )    1395
مبحث بيست و دوم ( مراقبت و نگهداری از ساختمان )    1392
کتاب های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان    -
نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور    -
نشریه شماره ۳۹۳ -  نقشه ‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان    -
آئین ‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی    -
آئین ‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق    -
اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین ‌المللی    -
مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ ها    -
قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ ها    -
قوانين مرتبط با صنعت بيمه، ماليات و کار    -
مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه    -
ماشین آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره ­ برداری و نگهداری آنها    -
مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها    -