فرمول قبولی

فرمول قبولی نظام مهندسی عمران- اجرا

شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی:

برای رشته عمران حتما باید 3 سال از مدرک کارشناسی داوطلبین گذشته باشد.

حداقل نمره قابل قبول چقدر است؟

برای کسب و تمدید پروانه نظام مهندسی مهندسان حتما باید حداقل نمره قبولی در آزمون نظام مهندسی را کسب کنند. آزمون نظام مهندسی در تمامی رشته ‌ها به ‌غیر از معماری، معمولا به ‌صورت چهار گزینه‌ ای برگزار می ‌شود و دارای شصت سوال است. اما آزمون معماری دارای بخش‌ های غیر تستی نیز می باشد.
  حداقل نمره قبولی آزمون نظام مهندسی پنجاه درصد کل نمره است. شرکت کنندگان باید بتوانند حداقل پنجاه درصد از کل نمره این آزمون را کسب کنند تا پروانه نظام مهندسی خود را دریافت نمایند. همچنین باید به این مسئله توجه داشته باشید که، این آزمون دارای نمره منفی است و هر سه پاسخ غلط امتیاز یک پاسخ صحیح را حذف می ‌کند.
داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی، موفق شده اند  48 یا 49 درصد کل نمره را کسب کنند، تحت شرایط خاص و با گذراندن دوره‌ های آموزشی مختلف می ‌توانند پروانه خود را کسب کنند. افرادی که در آزمون 48 درصد کل نمره را کسب کرده اند، برای اخذ پروانه دو دوره آموزشی و افرادی که 49 درصد کل نمره را گرفته اند باید یک دوره آموزشی بگذرانند تا بتوانند پروانه نظام مهندسی کسب کنند. لازم به ذکر است که این شرایط برای آزمون نظام مهندسی دی ماه سال جاری در نظر گرفته نشده و داوطلبان باید حتما نمره 50 را کسب نمایند. 

 بهمن 94شهریور 95اسفند 95مهر 96اردیبهشت 97بهمن 97مهر 98مهر 99مرداد 1400شهریور 1401
مبحث 22322000222
مبحث 33322001111
مبحث 42232011122
مبحث 53332424444
مبحث 62123321455
مبحث 76667865455
مبحث 84313334444
مبحث 97979101010111111
مبحث 1057688131081112
مبحث 113435456432
مبحث 123333344411
مبحث 13، 14، 16،172221123300
مبحث 182120000000
مبحث 192220000000
مبحث 201010000000
مبحث 210002011111
مبحث 222122232111
28002330102221
راهنمای جوش2114321212
شرایط پیمان و قرارداد1121101022
بیمه، مالیات، مدنی4322222222
قانون0102321211
دیگر منابع1130020000

طبق جدول بالا بهتر است به ترتیب مباحث زیر را مطالعه کنید:

 • مبحث 10 ( طح و اجرای ساختمان های فولادی)
 • مبحث 9 (طح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)
 • مبحث 6 ( بارهای وارد بر ساختمان)
 • مبحث 7 ( ژئوتکنیک و مهندسی پی)
 • مبحث 8 ( طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی)
 • مبحث 5 ( مصالح و فرآورده های ساختمانی)
 • مبحث 11 ( طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها)
 • مبحث 12 ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)
 • مبحث 22 ( مراقبت و نگه داری از ساختمان ها)
 • راهنمای جوش ( راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی)
 • شرایط پیمان و قراردادها
 • مبحث 2800 زلزله ( آئین‌نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800)
 • مبحث 4 ( الزامات عمومی ساختمان)
 • مبحث 2 ( نظامات اداری)
 • مبحث 3 ( حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)