منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی نظام مهندسی کارشناس رسمی دادگستری

منابع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

در دو آزمون  کارشناسان دادگستری و قوه قضائیه 1402، تعدادی از منابع و دروس امتحانی آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۲، در میان رشته های مختلف، مشترک بوده که همان متون قانونی مربوط به حرفه کارشناسی می باشد. قوانینی که خواندن آن ها جهت قبولی در آزمون کارشناسان رسمی 1402 ضروری می باشد، عبارتند از: 

  • قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
  • آيين نامه اجرايی قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری
  • ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
  • آيين نامه اجرايی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ رئيس قوه قضائيه
  • مواد مرتبط با کارشناسی در قوانين آيين دادرسی مدنی و كيفری

منابع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ( عمران)

 

کارشناس رسمی عمران

 

برآورد پروژه جهت تعیین هزینه‌های عمرانی
 مقررات ملی ساختمان
سازه‌های ساختمانی و انواع آن
برآورد قیمت سازه
اصول مهندسی و زمین‌شناسی