منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی نظام مهندسی عمران- محاسبات

• مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان): ۱۳۹۸
• مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی):۱۴۰۰
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي): ۱۳۹۸
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه): ۱۳۹۹ 
• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي): ۱۳۹۲ 
• آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم واصلاحیه مربوطه
• استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها: در حد اطلاعات دانشگاهي
• مكانيك خاك گودبرداري – پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *
 
* منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
* در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
* به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
* داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه‌ها ضروری است
* به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.
* در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.