دفترچه سوالات

دفترچه سوالات نظام مهندسی عمران- نظارت

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی چند سال اخیر همراه پاسخ کلیدی

کسانی که در زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی برای رشته عمران و صلاحیت  نظارت نام نویسی کرده اند می توانند با دانلود و مطالعه نمونه سوالات ارائه شده با شیوه طراحی سوالات این آزمون آشنا شوند. در ادامه لینک دانلود نمونه سوالات چند دوره اخیر آزمون نظام مهندسی رشته صلاحیت " عمران نظارت" ارائه شده است.

مظمئن باشید کسانی که با دانلود نمونه سوالات صلاحیت نظارت، می توانند در ابتدای هر فایل سوالات آزمون و در انتهای فایل پاسخنامه تستی آزمون را مشاهده و بررسی کنند. معمولا آزمون ورود به حرفه مهندسان صلاحیت " نظارت" رشته عمران شامل 60 سوال بوده و مدت آزمون این رشته به میزان 150 دقیقه می باشد. برای داوطلبان رشته عمران که قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت نظارت را دارند، در جدول زیر نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی رشته عمران صلاحیت نظارت۱۴۰۲ قرار داده شده است.

دانلود سوالات و کلید  نظارت مهر- 1402
دانلود سوالات و کلید  نظارت دی - 1401
دانلود سوالات و کلید نظارت شهریور - 1401
دانلود سوالات و کلید  نظارت - 1400
دانلود سوالات و کلید نظارت - 1399
دانلود سوالات و کلید نظارت - 1398
دانلود سوالات و کلید نظارت اردیبهشت - 1397
 
دانلود سوالات و کلید نظارت بهمن - 1397
 دانلود سوالات و کلید نظارت - 1396
دانلود سوالات و کلید نظارت - 1395