دکتر امینی
دکتر امینی

دکتر امینی

مدارهای الکتریکی 1 و2 برق ارشد ، الکترونیک 1 و 2 برق ارشد ، مدارهای الکتریکی 1 و 2 برق دکتری ، الکترونیک 1 و 2 برق دکتری ، مدار الکتریکی 1و2 - 1404 برق ارشد ، الکترونیک 1 و 2 - 1404 برق ارشد ، مدارهای الکتریکی 1و2 - 1404 برق دکتری ، الکترونیک 1و2 - 1404 برق دکتری

17سال سابقه درخشان و حرفه‌ای در تدرس دروس مهندسی برق مدرس برجسته و حرفه‌ای دانشگاه و مراکز آموزشی مبتکر روش‌های نوین و خلاق در حوزه مدار و الکتریک مولف برترین کتب آموزشی کنکور ارشد و دکتری

 ر

دوره ها

مدارهای الکتریکی 1 و2 برق ارشد
دکتر امینیدکتر امینی
الکترونیک 1 و 2 برق ارشد
دکتر امینیدکتر امینی
مدارهای الکتریکی 1 و 2 برق دکتری
دکتر امینیدکتر امینی
الکترونیک 1 و 2 برق دکتری
دکتر امینیدکتر امینی
مدار الکتریکی 1و2 - 1404 برق ارشد
دکتر امینیدکتر امینی
الکترونیک 1 و 2 - 1404 برق ارشد
دکتر امینیدکتر امینی
مدارهای الکتریکی 1و2 - 1404 برق دکتری
دکتر امینیدکتر امینی
الکترونیک 1و2 - 1404 برق دکتری
دکتر امینیدکتر امینی