دکتر امینیان
دکتر امینیان

دکتر امینیان

حسابرسی حسابداری دکتری ، حسابداری مدیریت حسابداری دکتری ، تئوری حسابداری حسابداری دکتری ، حسابرسی حسابداری ارشد ، حسابداری صنعتی حسابداری ارشد ، حسابداری مالی حسابداری ارشد

استادیار دانشگاه 10سال سابقه تدریس

 .

دوره ها

حسابرسی حسابداری دکتری
دکتر امینیاندکتر امینیان
حسابداری مدیریت حسابداری دکتری
دکتر امینیاندکتر امینیان
تئوری حسابداری حسابداری دکتری
دکتر امینیاندکتر امینیان
حسابرسی حسابداری ارشد
دکتر امینیاندکتر امینیان
حسابداری صنعتی حسابداری ارشد
دکتر امینیاندکتر امینیان
حسابداری مالی حسابداری ارشد
دکتر امینیاندکتر امینیان
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.