دکتر فرید
دکتر فرید

دکتر فرید

دوره MSRT دوره MSRT مدرسه زبان ، دوره صفر تا صدMSRT دوره MSRT مدرسه زبان ، زبان عمومی مکانیک ارشد ، زبان عمومی مکانیک دکتری ، زبان عمومی برق ارشد ، زبان عمومی کامپیوتر دکتری ، زبان عمومی حسابداری دکتری ، زبان عمومی حسابداری ارشد ، زبان عمومی برق دکتری ، زبان عمومی صنایع ارشد ، زبان عمومی عمران دکتری ، زبان عمومی عمران ارشد ، زبان عمومی صنایع دکتری ، زبان عمومی مدیریت ارشد ، زبان تخصصی عمران ارشد ، زبان عمومی مدیریت دکتری ، زبان عمومی معماری دکتری ، زبان عمومی معماری ارشد ، زبان تخصصی معماری ارشد ، زبان تخصصی برق ارشد ، زبان عمومی مواد دکتری ، زبان تخصصی مکانیک ارشد ، زبان عمومی مهندسی شیمی ارشد ، زبان تخصصی مهندسی شیمی ارشد ، زبان عمومی مهندسی شیمی دکتری ، زبان عمومی بیومواد دکتری ، زبان عمومی و تخصصی روانشناسی ارشد ، زبان عمومی روانشناسی دکتری ، زبان عمومی روانشناسی ارشد ، زبان عمومی مجموعه مشاوره دکتری ، زبان عمومی و تخصصی حقوق ارشد ، زبان دکتری (کد B) عمران دکتری ، زبان تخصصی صنایع ارشد ، زبان دکتری(کد B) روانشناسی دکتری ، زبان دکتری(کد B) مهندسی شیمی دکتری ، زبان دکتری(کد B) صنایع دکتری ، زبان عمومی کامپیوتر ارشد ، زبان عمومی HSE ارشد ، زبان عمومی B مکانیک دکتری

مدرس و مولف ممتاز و نمونه کشور با 17سال سابقه درخشان و بیشترین آمار قبولی.

  • مدرس حرفه‌ای دوره‌های MSRT و تولیمو در ایران با بیشترین تعداد قبولی
  • مدرس فوق حرفه‌ای زبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری با 17 سال سابقه درخشان
  • حضور بیشترین تعداد رتبه‌‎های تک رقمی و ممتاز در کلاس‌های درس
  • مولف نمونه و برتر کتاب‌های زبان
  • مبتکر و خالق سبک‌های یادگیری آسان در زبان کنکور

دوره ها

دوره MSRT دوره MSRT مدرسه زبان
دکتر فریددکتر فرید
دوره صفر تا صدMSRT دوره MSRT مدرسه زبان
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مکانیک ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مکانیک دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی برق ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی کامپیوتر دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی حسابداری دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی حسابداری ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی برق دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی صنایع ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی عمران دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی عمران ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی صنایع دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مدیریت ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی عمران ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مدیریت دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی معماری دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی معماری ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی معماری ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی برق ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مواد دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی مکانیک ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مهندسی شیمی ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی مهندسی شیمی ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مهندسی شیمی دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی بیومواد دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی و تخصصی روانشناسی ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی روانشناسی دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی روانشناسی ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مجموعه مشاوره دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی و تخصصی حقوق ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان دکتری (کد B) عمران دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی صنایع ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان دکتری(کد B) روانشناسی دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان دکتری(کد B) مهندسی شیمی دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان دکتری(کد B) صنایع دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی کامپیوتر ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی HSE ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی B مکانیک دکتری
دکتر فریددکتر فرید
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.