دکتر سبزه پرور
دکتر سبزه پرور

دکتر سبزه پرور

کنترل پروژه عمران دکتری ، کنترل پروژه صنایع ارشد ، کنترل موجودی صنایع ارشد ، نکته و تست کنترل پروژه صنایع ارشد

20 سال سابقه درخشان و حرفه‌ای در مهندسی عمران مولف برترین کتب کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدرس حرفه‌ای و ممتاز کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

س

دوره ها

کنترل پروژه عمران دکتری
دکتر سبزه پروردکتر سبزه پرور
کنترل پروژه صنایع ارشد
دکتر سبزه پروردکتر سبزه پرور
کنترل موجودی صنایع ارشد
دکتر سبزه پروردکتر سبزه پرور
نکته و تست کنترل پروژه صنایع ارشد
دکتر سبزه پروردکتر سبزه پرور