استاد قانبیلی
استاد قانبیلی

استاد قانبیلی

ارتعاشات مکانیک ارشد ، دینامیک مکانیک ارشد ، دینامیک پیشرفته مکانیک دکتری

استاد رشته مکانیک

.

دوره ها

ارتعاشات مکانیک ارشد
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
دینامیک مکانیک ارشد
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
دینامیک پیشرفته مکانیک دکتری
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.