دکتر حامدی
دکتر حامدی

دکتر حامدی

دینامیک ماشین مکانیک ارشد ، کنترل مکانیک ارشد ، کنترل پیشرفته مکانیک دکتری

مدرس نمونه و برجسته مهندسی مکانیک کشور 25سال سابقه تخصصی و حرفه‌ای تدریس دروس دینامیک ماشین و کنترل مولف نمونه و برجسته کتب کنکور ارشد و دکتری

ی

دوره ها

دینامیک ماشین مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
کنترل مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
کنترل پیشرفته مکانیک دکتری
دکتر حامدیدکتر حامدی
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.