دکتر نژادمحمد
دکتر نژادمحمد

دکتر نژادمحمد

سیگنال برق ارشد ، کنترل خطی برق ارشد ، الکترومغناطیس برق ارشد ، سیگنال کامپیوتر ارشد ، سیگنال برق دکتری ، کنترل خطی برق دکتری ، الکترومغناطیس برق دکتری

6سال سابقه حرفه‌ای و تخصصی کنکور ارشد و دکتری برق مولف برجسته کتب کنکور ارشد و دکتری دکتری مخابرات دانشگاه آلبرتا کانادا مشاور حرفه‌ای و راهنمایی صدها رتبه تک رقمی و 2 رقمی

نمونه تدریس

دوره ها

سیگنال برق ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
کنترل خطی برق ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
الکترومغناطیس برق ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
سیگنال کامپیوتر ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
سیگنال برق دکتری
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
کنترل خطی برق دکتری
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
الکترومغناطیس برق دکتری
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.