استاد فرزام
استاد فرزام

استاد فرزام

دینامیک سازه عمران دکتری ، بتن عمران ارشد ، نکته و تست بتن عمران ارشد ، نکته و تست دینامیک سازه عمران دکتری

16 سال سابقه درخشان و حرفه‌ای در حوزه مهندسی عمران مولف برترین کتب کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدرس حرفه‌ای و ممتاز کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

.

دوره ها

دینامیک سازه عمران دکتری
استاد فرزاماستاد فرزام
بتن عمران ارشد
استاد فرزاماستاد فرزام
نکته و تست بتن عمران ارشد
استاد فرزاماستاد فرزام
نکته و تست دینامیک سازه عمران دکتری
استاد فرزاماستاد فرزام