استاد لقمانی
استاد لقمانی

استاد لقمانی

GMAT MBA ارشد ، متون تخصصی MBA MBA ارشد ، نکته و تست GMAT MBA ارشد ، نکته و تست زبان تخصصی MBA MBA ارشد ، استعداد تحصیلی کامپیوتر دکتری

استاد رشته مدیریت (MBA)

.

دوره ها

GMAT MBA ارشد
استاد لقمانیاستاد لقمانی
متون تخصصی MBA MBA ارشد
استاد لقمانیاستاد لقمانی
نکته و تست GMAT MBA ارشد
استاد لقمانیاستاد لقمانی
نکته و تست زبان تخصصی MBA MBA ارشد
استاد لقمانیاستاد لقمانی
استعداد تحصیلی کامپیوتر دکتری
استاد لقمانیاستاد لقمانی