دکتر پرچ
دکتر پرچ

دکتر پرچ

تئوری های مدیریت و مبانی سازمان مدیریت دکتری ، تئوری های مدیریت مدیریت ارشد

استاد رشته مدیریت

.

دوره ها

تئوری های مدیریت و مبانی سازمان مدیریت دکتری
دکتر پرچدکتر پرچ
تئوری های مدیریت مدیریت ارشد
دکتر پرچدکتر پرچ
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.