استاد صفایی
استاد صفایی

استاد صفایی

تحقیق در عملیات مدیریت ارشد ، مدیریت تولید مدیریت ارشد ، تحقیق در عملیات پیشرفته مدیریت دکتری ، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته مدیریت دکتری ، آمار و احتمال مهندسی صنایع ارشد ، تحقیق در عملیات صنایع ارشد ، کنترل کیفیت صنایع ارشد ، آمار و احتمال مهندسی صنایع دکتری ، تحقیق در عملیات صنایع دکتری

استاد رشته مدیریت

.

دوره ها

تحقیق در عملیات مدیریت ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
مدیریت تولید مدیریت ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
تحقیق در عملیات پیشرفته مدیریت دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته مدیریت دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
آمار و احتمال مهندسی صنایع ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
تحقیق در عملیات صنایع ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
کنترل کیفیت صنایع ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
آمار و احتمال مهندسی صنایع دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
تحقیق در عملیات صنایع دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.