دکتر صنعتی
دکتر صنعتی

دکتر صنعتی

نظارت و اجرا عمران- نظارت نظام مهندسی ، محاسبات عمران- محاسبات نظام مهندسی ، نظارت و اجرا 2 عمران- نظارت نظام مهندسی

استاد دروس نظام مهندسی عمران

نمونه تدریس

دوره ها

نظارت و اجرا عمران- نظارت نظام مهندسی
دکتر صنعتیدکتر صنعتی
محاسبات عمران- محاسبات نظام مهندسی
دکتر صنعتیدکتر صنعتی
نظارت و اجرا 2 عمران- نظارت نظام مهندسی
دکتر صنعتیدکتر صنعتی
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.