دکتر صدیقیان
دکتر صدیقیان

دکتر صدیقیان

الاستیسیته و مکانیک محیط های پیوسته مکانیک دکتری ، الاستیسیته عمران دکتری

مدرس نمونه و برجسته کنکور ارشد و دکتری مهندسی عمران و مکانیک مدرس دانشگاه و مراکز آموزشی در سطح کشور رتبه ممتاز و دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

س

دوره ها

الاستیسیته و مکانیک محیط های پیوسته مکانیک دکتری
دکتر صدیقیاندکتر صدیقیان
الاستیسیته عمران دکتری
دکتر صدیقیاندکتر صدیقیان
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.