پروفسور سید جوادی
پروفسور سید جوادی

پروفسور سید جوادی

طراحی الگوریتم کامپیوتر دکتری ، طراحی الگوریتم کامپیوتر ارشد ، نظریه زبان و ماشین کامپیوتر ارشد ، گسسته کامپیوتر ارشد ، طراحی الگوریتم فناوری اطلاعات (It) ارشد ، طراحی الگوریتم فناوری اطلاعات (It) دکتری

استاد رشته کامپیوتر

.

دوره ها

طراحی الگوریتم کامپیوتر دکتری
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
طراحی الگوریتم کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
نظریه زبان و ماشین کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
گسسته کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
طراحی الگوریتم فناوری اطلاعات (It) ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
طراحی الگوریتم فناوری اطلاعات (It) دکتری
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.