پروفسور شریعت پناهی
پروفسور شریعت پناهی

پروفسور شریعت پناهی

طراحی اجزا مکانیک ارشد ، طراحی اجزا 1404 مکانیک ارشد

استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران 25سال سابقه درخشان در حوزه مهندسی مکانیک مدرس برجسته و حرفه‌ای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مولف برتر و نمونه کتب کنکور ارشد و دکتری

ب

دوره ها

طراحی اجزا مکانیک ارشد
پروفسور شریعت پناهیپروفسور شریعت پناهی
طراحی اجزا 1404 مکانیک ارشد
پروفسور شریعت پناهیپروفسور شریعت پناهی