سارا نظری
سارا نظری

سارا نظری

هدفگذاری و مسیر شغلی، رزومه و مصاحبه پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه

بنیانگذار آژانس اچ آر تلنت گاردین مدیر و مشاور بین المللی منابع انسانی در ایران، امارات و انگلستان نویسنده و سخنران با 20هزار دانشجو ی حضوری و آنلاین

.

دوره ها

هدفگذاری و مسیر شغلی، رزومه و مصاحبه پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه
سارا نظریسارا نظری