مهدی دادبخش
مهدی دادبخش

مهدی دادبخش

رتبه 9 رشته کامپیوتر دکتری

مهدی دادبخش 9 کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر سال 1401 در گرایش فنی مهندسی