زهرا رحیمی
زهرا رحیمی

زهرا رحیمی

رتبه 13 رشته کامپیوتر دکتری

زهرا رحیمی رتبه 13 کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر سال 1401 در گرایش فنی مهندسی