حسین دوست محمدی
حسین دوست محمدی

حسین دوست محمدی

رتبه 70 رشته مکانیک ارشد

حسین دوست محمدی - رتبه 70 مهندسی مکانیک کنکور کارشناسی ارشد 1401 در فنی مهندسی موسسه پارسه