محمدمهدی نقی زاده
محمدمهدی نقی زاده

محمدمهدی نقی زاده

رتبه 7 رشته MBA ارشد

محمدمهدی نقی زاده رته 7 رشته ارشد MBA

engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.