ابوالفضل حاجی هاشمی
ابوالفضل حاجی هاشمی

ابوالفضل حاجی هاشمی

رتبه 1 رشته بیو مکانیک دکتری

ابوالفضل حاجی هاشمی رتبه 1 رشته مهندسی پزشکی

engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.