منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی ارشد برق

منابع و عناوین دروس امتحانی

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)عمومی :

 1 - کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

2 - کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

زبان تخصصی : 

1 - English for the students of power, Electronics control & communications (منوچهر حقانی)

2 - کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی برق (English for the students of electrical engineering)، تالیف جمال الدین جلالی پور، انتشارات سمت.ریاضیاتمعادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل بویس

 ریاضیات مهندسی:

1 - ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده

 2 - متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

آمار و احتمال:

1 - آمار ریاضی تألیف والپول

 2 - مبانی احتمال تألیف شلدون راس

 3 - نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی

مدارهای الکتریکی (1 و 2):

1 - نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: دکتر پرویز جبه دار مارالانی انتشارات دانشگاه تهران

2 - کتاب مدارهای الکتریکی دکتر هدتنی 

3 - رهیافت حل مسأله در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانیالکترونیک (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 1

الکترونیک ( 1و 2 ) : 

1 - تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (مهندس تقی شفیعی) جلد (1 و 2 )

2 - مبانی الکترونیک، تألیف دکتر میر عشقی، جلد (1)

3 - مدارهای میکروالکترونیک، تألیف عادل صدرا، کنت اسمیت، ترجمه حمید ملکان و هاله اسدی

سیستم های دیجیتال 1 : 

1 - طراحی و تحلیل مدارهای منطقی دیجیتال تألیف نلسون

 2 - اصول طراحی دیجیتال تألیف واکرلیماشین های الکتریکی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1م

اشین های الکتریکی (1 و 2) :

 1 - ماشین الکتریکی تألیف بیم باهارا، ترجمه دکتر میر سلیم

 2 - ماشین الکتریکی (تحلیل- بهره برداری- کنترل) تألیف دکتر سن، ترجمه دکتر عابدی و مهندس نبوی

3 - ماشینهای الکتریکی، تألیف سلمون، ترجمه دکتر لسانی

 4 - ماشین الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت، تألیف دکتر ال هاواری ترجمه دکتر عبادی

5 - مبانی ماشین الکتریکی، تألیف چاپمن، ترجمه دکتر جواد فیض

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 : 

1 - بررسی سیستم های قدرت، تألیف هادی سعادت

 2 - بررسی سیستم های قدرت، تألیف نگرس، ترجمه دکتر مهرداد عابدی، انتشارات امیر کبیر

 3 - بررسی سیستم های قدرت، تألیف احد کاظمی

4 - بررسی سیستم های قدرت، تألیف گلاور

 5 - بررسی سیستم های قدرت، تألیف استیونسون

سیستم های کنترل خطی:

1 - مهندسی کنترل، تألیف بنجامین کو ترجمه علی کافی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

 2 - کنترل خطی، اوگاتا، ترجمه دکتر جبه دار و دکتر خاکی صدیقسیگنال ها و سیستم ها1 - سری شومز (DSP) 2- سیگنالها و سیستم ها، تألیف اپنهام، ایلن ویلنگی، ترجمه مهندس مجید ملکان و مهندس محمود دیانی

الکترومغناطیس:

1 - الکترومغناطیس میدان و موج، چنگ، ترجمه دکتر پرویزجبه دار مارالانی (Electromagnetic, wave and field bycheneg)

2- الکترودینامیک گریفیث