نمونه کارنامه دکتری بیومواد

نمونه کارنامه دکتری بیومواد دکتری بیومواد

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی پزشکی - بیومتریال (بیومواد)

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال (بیومواد) 1400 

(مهندسی پزشکی بیومواد - بیومتریال)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
14بیومواد342938
35بیومواد293425