برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری حقوق

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری حقوق دکتری حقوق

برنامه کلاس های آمادگی آزمون ارشد 1403 رشته حقوق

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته حقوق با برترین اساتید ایران با 27  سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1403 رشته حقوق

نام درسنام استادتعداد ساعتنکته و تستقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح بیمه ارشد
حقوق مدنیدکتر هوشمند100202/000/0001/600/000
حقوق تجارتگروه اختصاصی اساتید70201/400/0001/120/000
متون فقهگروه اختصاصی اساتید80201/600/0001/280/000
حقوق جزا عمومیگروه اختصاصی اساتید50201/200/000960/000
حقوق جزا اختصاصیگروه اختصاصی اساتید40201/200/000960/000
آئین دادرسی کیفریگروه اختصاصی اساتید50201/200/000960/000
حقوق بین المللیگروه اختصاصی اساتید60201/400/0001/120/000
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
1/000/000500/000
بینهایت آزمون :  آزمون های مبحثی + آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی
1/000/000500/000
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور1/000/000500/000
دفترچه عمومینام استادگروهروز و ساعت برگزاری
ساعتشهریهقیمت در طرح بیمه دکتری
استعداد تحصیلیانصاریAسه شنبه ساعت 19الی22502/000/0001/000/000
زبان عمومیفریدAجمعه ساعت 17الی21602/000/0001/000/000
نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد پک کامل کلاس طرح بیمه : پک کلاس + بینهایت آزمون + همپا + 2 آزمون جامع + پک کلاس های نکته و تست
حقوق خصوصیمتون فقه- حقوق مدنی- حقوق تجارت- استعداد- زبان6/000/00010/500/000
حقوق جزامتون فقه- آئین دادرسی کیفری- حقوق جزا عمومی- حقوق جزا اختصاصی- استعداد- زبان6/160/00010/660/000
حقوق عمومیمتون فقه- استعداد- زبان3/280/000-
حقوق بین المللیحقوق بین الملل- استعداد- زبان3/120/000-

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.