برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری مدیریت

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری مدیریت دکتری مدیریت

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری1403 رشته مدیریت

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته MBA با برترین اساتید ایران با 27  سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1403 رشته مدیریت

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعت
آمار و احتمال کد 1انصاریپنج شنبه ساعت 8 الی 1260
آمار و احتمال کد 2انصارییکشنبه ساعت 8 الی 1260
تئوری های مدیریت و مبانی سازمان کد 1پرچپنج شنبه ساعت 13 الی 1760
تئوری های مدیریت و مبانی سازمان کد 2ضرغامیپنجشنبه ساعت 17:30 الی 2160
مدیریت از دیدگاه اسلامضرغامیشنبه ساعت 18:30 الی 21:30 30
بازاریابی پیشرفته کد 1ضرغامییکشنبه ساعت 18 الی 2160
بازاریابی پیشرفته کد 2ضرغامییکشنبه ساعت 18:30 الی 21:30 60
مدیریت استراتژیک پیشرفتهضرغامیدوشنبه ساعت 18:30 الی 21:30 40
نظریه و مبانی مدیریت دولتیگروه اساتیدمتعاقبا اعلام می گردد40
تحقیق در عملیات پیشرفتهصفاییسه‌شنبه ساعت 17 الی 2180
نظریه و مبانی خط مشیگروه اساتیدمتعاقبا اعلام می گردد40
مدیریت تولید و عملیات پیشرفتهصفاییدوشنبه ساعت 17 الی 2160
تئوری های نوآوریروح بخشانپنجشنبه ساعت 17 الی 2060
کارآفرینیکدخدایییکشنبه ساعت 18 الی 2140
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
بینهایت آزمون :  آزمون های مبحثی + آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور
دفترچه عمومینام استادگروهروز و ساعت برگزاری
ساعت
استعداد تحصیلیانصاریAسه شنبه ساعت 19الی2250
استعداد تحصیلیانصاریBسه شنبه ساعت 19الی2250
زبان عمومیفریدAجمعه ساعت 17الی2160
زبان عمومیفریدBجمعه ساعت 17الی2160
نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
بازرگانیتئوری های مدیریت و مبانی سازمان – اسلام – آمار – استراتژیک – بازاریابی – استعداد – زبان عمومی 
دولتیتئوری های مدیریت و مبانی سازمان – اسلام – آمار – استعداد – زبان عمومی
مالیتئوری های مدیریت و مبانی سازمان – اسلام – آمار– استعداد – زبان عمومی
فناوری اطلاعات تئوری های مدیریت و مبانی سازمان – اسلام – آمار – استعداد – زبان عمومی
صنعتیتئوری و مبانی سازمان – اسلام – آمار – تحقیق در عملیات – مدیریت تولید – استعداد – زبان عمومی
کار آفرینیتئوری و مبانی سازمان – اسلام – آمار – استراتژیک – نظریه کار آفرینی – تئوری نوآوری – استعداد – زبان عمومی
رسانهتئوری های مدیریت و مبانی سازمان – اسلام – آمار – استراتژیک – استعداد – زبان عمومی

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.