نمونه کارنامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT)

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) ارشد فناوری اطلاعات (It)

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT)

درس ضریب
زبان1
دروس مشترک (ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری)4
اصول و مبانی مدیریت1
مجموعه دروس تخصصی مشترک (اصول طراحی پایگاه داده ها، هوش مصنوعی، سیستم های عامل)2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت)

رتبهزباندروس مشترکاصول و مبانی مدیریتدروس تخصصی مشترک
391.1138.8938.3343.86
461.1136.670.0073.68
60.0052.6610.2344.73
70.0047.879.3040.66
813.7236.9320.4645.19
934.4430.000.0075.95
1013.7249.241.84-20.34
1272.2233.330.0035.09
130.0024.440.0078.72
2512.2241.110.0026.32
2677.7827.780.0033.33
2861.1134.440.0015.79
3615.5624.440.0064.91
3815.5633.3313.3317.54
4291.1123.3310.0029.82
4434.4418.890.0061.40
470.0030.000.0045.61
4935.9933.108.17-9.94
5330.0022.220.0049.12
5823.3325.560.0042.11
6325.344.1114.8856.49
6614.4428.890.0033.33
7232.7230.107.43-9.04
810.0027.780.0028.07
910.0023.3326.6719.30
9626.7116.5528.6414.91
986.9734.6118.416.66-
1006.6725.5640.003.51

 

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT)

درس ضریب
زبان2
دروس مشترک (ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری)4
اصول و مبانی مدیریت1
مجموعه دروس تخصصی مشترک (اصول طراحی پایگاه داده ها، هوش مصنوعی، سیستم های عامل)4

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2

(فناوری اطلاعات پزشکی)

رتبهزباندروس مشترکاصول و مبانی مدیریتدروس تخصصی مشترک
291.1138.8938.3343.86
461.1136.670.0073.68
734.4430.000.0075.95
915.0940.6222.5049.71
100.0024.440.0078.72
1213.7236.9320.4645.19
140.0047.879.3040.66
1872.2233.330.0035.09
2127.874.5216.3762.13
2277.7827.780.0033.33
2734.4418.890.0061.40
3015.5624.440.0064.91
3225.344.1114.8856.49
3413.7249.241.84-20.34
3591.1123.3310.0029.82
3930.0022.220.0049.12
4461.1134.440.0015.79
5412.2241.110.0026.32
570.0030.000.0045.61
6023.3325.560.0042.11
6254.4410.000.0056.14
7055.5611.110.0040.35
7415.5633.3313.3317.54
790.0017.780.0057.89
8514.4428.890.0033.33
9335.9933.108.17-9.94
986.6725.5640.003.51
1070.0027.780.0028.07

 

مطالب مرتبط فناوری اطلاعات (It) ارشد