فرمول قبولی کنکور ارشد فناوری اطلاعات (IT)

فرمول قبولی کنکور ارشد فناوری اطلاعات (IT) ارشد فناوری اطلاعات (It)

فرمول قبولی رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات IT

 

نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
ITساختمان داده – طراحی الگوریتم – هوش مصنوعی – پایگاه داده – سیستم عامل – شبکه – گسسته

مطالب مرتبط فناوری اطلاعات (It) ارشد