فرمول قبولی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و IT

فرمول قبولی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و IT ارشد کامپیوتر

فرمول قبولی رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر

 

نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
نرم افزارساختمان داده – طراحی الگوریتم – هوش مصنوعی – پایگاه داده – سیستم عامل – شبکه – مدار منطقی - معماری – نظریه / دیجیتال
شبکه ساختمان داده – طراحی الگوریتم – هوش مصنوعی – پایگاه داده – سیستم عامل – شبکه – مدار منطقی - معماری – نظریه / دیجیتال
هوش ساختمان داده – طراحی الگوریتم – هوش مصنوعی – پایگاه داده – سیستم عامل – شبکه – مدار منطقی - معماری – نظریه / سیگنال
معماریساختمان داده – طراحی الگوریتم – هوش مصنوعی – پایگاه داده – سیستم عامل – شبکه – مدار منطقی - معماری – نظریه / دیجیتال
ITساختمان داده – طراحی الگوریتم – هوش مصنوعی – پایگاه داده – سیستم عامل – شبکه – گسسته