برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد معماری

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد معماری ارشد معماری

برنامه کلاس های آمادگی آزمون ارشد 1403 مهندسی معماری

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته مهندسی معماری با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1403 مهندسی معماری

نام درسنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح بیمه ارشد
زبان عمومیدکتر فریدپنج شنبه ساعت 17 الی 21402/300/0001/380/000
زبان تخصصیدکتر فریدپنج شنبه ساعت 17 الی 21301/000/000600/000
ایستایی، مقاومت و سیستماستاد صمصامشنبه ساعت 17 الی 21803/200/0001/920/000
عناصر و جزئیاتگروه اساتیدیکشنبه ساعت 17 الی 21401/600/000960/000
تنظیم شرایط محیطی و تاسیساتدکتر برخوردارچهارشنبه  ساعت 17 الی 20401/600/000960/000
تاریخ معماری ایراناستاد فقیهیپنج شنبه ساعت 9الی 13441/600/000960/000
تاریخ معماری جهاناستاد فقیهیدوشنبه ساعت 17الی 21441/600/000960/000

تاریخ معماری معاصر

(شروع بعد از معماری جهان)

استاد فقیهیدوشنبه ساعت 17الی 21441/600/000960/000
درک عمومی معماریاستاد فقیهیجمعه ساعت 9 الی 13501/600/000960/000
درک عمومی منظردکتر برخوردارجمعه ساعت 13 الی 17401/600/000960/000
اسکیس (دوره VIP)گروه اساتیدمتعاقبا اعلام می گردد803/200/0001/920/000
سامانه 24 ساعته همپا: هدایت تحصیلی+ مشاوره تخصصی فردی+ پشتیبانی+ آنالیز پیشرفت1/000/000500/000
سامانه بینهایت آزمون: آزمون های فصل به فصل و مبحث به مبحث هر درس1/000/000500/000
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
2 مرحله آزمون جامع کشوری با بالاترین جمعیت آماری1/000/000500/000
راهنمای دروس (فرمول پارسه)پک کامل کلاسطرح بیمه: تمامی کلاس ها + بینهایت آزمون+  همپا+ 2آزمون جامع+ پک کلاس های نکته و تستدارندگان تخفیف ویژه و  پارسه کارت
باکس فن و ساختمان+ باکس تاریخ+ درک عمومی معماری+ اسکیس9/600/00014/100/00011/100/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.