برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت ارشد مدیریت

برنامه کلاس های آمادگی آزمون ارشد 1403 رشته مدیریت

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته مدیریت با برترین اساتید ایران با 27  سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1403 رشته مدیریت

نام درسنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعت
زبان عمومی و زبان تخصصیرحیمیپنج شنبه ساعت 17 الی 2140
آمار و احتمال(کد1)انصاریپنج شنبه ساعت 8 الی 1260
آمار و احتمال(کد2)انصارییکشنبه ساعت 8 الی 1260
ریاضی(کد1)انصاریچهارشنبه ساعت 13 الی 1760
ریاضی(کد2)انصاریچهارشنبه ساعت 13 الی 1760
اقتصاد خرد و کلان(کد1)معیرچهارشنبه ساعت 17الی 2160
اقتصاد خرد و کلان(کد2)معیرجمعه ساعت 8 الی 1260
تئوری های مدیریت(کد1)پرچپنج شنبه ساعت 13الی 1760
تئوری های مدیریت(کد2)ضرغامیپنجشنبه ساعت 17:30 الی 2160
مدیریت از دیدگاه اسلامضرغامیشنبه ساعت 18:30 الی 21:30 30
بازاریابی(کد1)ضرغامییک شنبه ساعت 18 الی 2160
بازاریابی(کد2)ضرغامییکشنبه ساعت 18:30 الی 21:30 60
تحقیق در عملیاتصفاییسه شنبه ساعت 17الی 2160
مدیریت مالیکرامیانیک شنبه ساعت 17الی 2140
مدیریت سرمایه و ریسککرامیاندوشنبه ساعت 17الی 2140
حسابداری مالی و صنعتیمسگرپورپنجشنبه ساعت 13 الی 1740
مدیریت تولیدصفاییدوشنبه ساعت 17الی 2160
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
بینهایت آزمون :  آزمون های مبحثی + آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور
نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
بازرگانیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ تحقیق/ زبان
فناوری اطلاعاتتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ تحقیق/ زبان/ تولید
صنعتیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- تحقیق/ تولید- اسلام/ زبان
منابع انسانیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ منابع انسانی/ زبان
مالیریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ منابع انسانی/ زبان
دولتیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اسلام- زبان- حسابداری دولتی/ مالیه و بودجه

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.(کد1)