برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت ارشد مدیریت

برنامه کلاس های آمادگی آزمون ارشد 1403 رشته مدیریت

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته مدیریت با برترین اساتید ایران با 27  سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1403 رشته مدیریت

نام درسنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح بیمه ارشد
زبان عمومی و زبان تخصصیرحیمیپنج شنبه ساعت 17 الی 21401/400/0001/190/000
آمار و احتمال(کد1)انصاریپنج شنبه ساعت 8 الی 12601/800/0001/530/000
آمار و احتمال(کد2)انصارییکشنبه ساعت 8 الی 12601/800/0001/530/000
ریاضی(کد1)انصاریچهارشنبه ساعت 13 الی 17601/800/0001/530/000
ریاضی(کد2)انصاریچهارشنبه ساعت 13 الی 17601/800/0001/530/000
اقتصاد خرد و کلان(کد1)معیرچهارشنبه ساعت 17الی 21601/800/0001/530/000
اقتصاد خرد و کلان(کد2)معیرجمعه ساعت 8 الی 12601/800/0001/530/000
تئوری های مدیریت(کد1)پرچپنج شنبه ساعت 13الی 17601/800/0001/530/000
تئوری های مدیریت(کد2)ضرغامیپنجشنبه ساعت 17:30 الی 21601/800/0001/530/000
مدیریت از دیدگاه اسلامضرغامیشنبه ساعت 18:30 الی 21:30 301/200/0001/020/000
بازاریابی(کد1)ضرغامییک شنبه ساعت 18 الی 21601/800/0001/530/000
بازاریابی(کد2)ضرغامییکشنبه ساعت 18:30 الی 21:30 601/800/0001/530/000
تحقیق در عملیاتصفاییسه شنبه ساعت 17الی 21601/800/0001/530/000
مدیریت مالیکرامیانیک شنبه ساعت 17الی 21401/400/0001/190/000
مدیریت سرمایه و ریسککرامیاندوشنبه ساعت 17الی 21401/400/0001/190/000
حسابداری مالی و صنعتیمسگرپورپنجشنبه ساعت 13 الی 17401/400/0001/190/000
مدیریت تولیدصفاییدوشنبه ساعت 17الی 21601/800/0001/530/000
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
1/000/000500/000
بینهایت آزمون :  آزمون های مبحثی + آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی
1/000/000500/000
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور1/000/000500/000
نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد پک کامل کلاس طرح بیمه : پک کلاس + بینهایت آزمون + همپا + 2 آزمون جامع + پک کلاس های نکته و تست
دارندگان تخفیف ویژه و  پارسه کارت
بازرگانیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ تحقیق/ زبان8/670/00013/170/00010/170/000
فناوری اطلاعاتتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ تحقیق/ زبان/ تولید8/670/00013/170/00010/170/000
صنعتیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- تحقیق/ تولید- اسلام/ زبان8/670/00013/170/00010/170/000
منابع انسانیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ منابع انسانی/ زبان8/670/00013/170/00010/170/000
مالیریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ منابع انسانی/ زبان9/180/00013/680/00010/680/000
دولتیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اسلام- زبان- حسابداری دولتی/ مالیه و بودجه6/800/00011/300/0008/300/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.(کد1)