نمونه کارنامه کارشناسی ارشد عمران

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد عمران ارشد عمران

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد عمران

درس ضریب
زبان1
ریاضیات1
مکانیک جامدات1
مکانیک خاک و پی سازی1
مکانیک سیالات و هیدرولیک1
طراحی (سازه های فولادی 1 و 2، سازه های بتنی 1 و 2، راهسازی و روسازی راه)1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

رتبهزبانریاضیمکانیک جامداتمکانیک خاکمکانیک سیالاتطراحی
874.6714.4078.8442.1773.4627.52
1268.0013.0673.8235.2062.7025.11
141.2455.2066.0044.0871.5430.40
2829.877.2067.8446.0061.8627.86
291.150.0961.8036.8061.0527.74
3246.0431.2027.5057.5058.0018.34
402.490.0062.3476.6783.140.00
5227.206.5463.5238.4052.8025.42
5741.9328.3125.7548.0049.5016.73
802.260.0058.3764.0070.950.00
12111.2019.2038.5059.4230.9418.34