منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی ارشد شیمی علوم پایه

منابع مطالعاتی آزمون کنکور کارشناسی ارشد  رشته شیمی علوم پایه

اولین مرحله برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی 1402، شناسایی منابع مناسب و مفید و آشنایی با نحوه مطالعه آن ها می باشد. معمولا بر اساس هر یک از گرایش ها و کد ضریب های موجود در هر مجموعه، انواع منابع درسی نیز وجود دارند. داوطلبان باید توجه داشته باشند که برای انتخاب منابع درست می بایست ضرایب دروس کنکور ارشد شیمی را مشاهده کرده و سپس بر اساس اهمیت و تاثیر هر یک از آن ها اقدام به ثبت نام کلاس های آموزشی نمایند.

شیمی یکی از رشته های امتحانی گروه علوم پایه است. کسانی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد این رشته را به عنوان مجموعه امتحانی خود انتخاب می کنند، می توانند در یکی گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل بپردازند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد شیمی 1403

عناوین دروس امتحانی

  • 1زبان عمومی و تخصصی (انگليسی)
  • 2شيمی تجزيه (دروس تجزيه 1 و 2 و شيمی تجزيه دستگاهی)
  • 3شيمی معدنی (دروس شيمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی)
  • 4شيمی فيزيک (دروس شيمی فيزيک 1و 2، كوانتوم و طيف سنجی)
  • 5شيمی آلی (دروس آلي 1 ،2 و 3 ،جداسازی و شناسايی تركيبات آلی و كاربرد طيف سنجی در شيمی آلی، شيمی فيزيک آلی)
  • 6شيمی كاربردی (اصول محاسبات شيمی صنعتی، شيمی صنعتي 1 و 2، اصول تصفيه آب و پساب های صنعتی و خوردگی فلزات)

 

مطالب مرتبط شیمی علوم پایه ارشد