برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک دکتری بیو الکتریک

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1403 مهندسی برق و مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته مهندسی برق و مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1403 مهندسی برق و مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتنکته و تست
(کد1)ریاضی مهندسیدکتر شادلوجمعه ساعت 8 الی 128020
(کد2)ریاضی مهندسیدکتر شادلویکشنبه  ساعت 17 الی 218020
معادلات دیفرانسیل(کد1)دکتر شادلوجمعه ساعت 12 الی 144416
معادلات دیفرانسیل(کد2)دکتر شادلوپنجشنبه  ساعت 14 الی 164416
معادلات دیفرانسیل(کد3)آقاسییکشنبه ساعت 18 الی 204416
مدارهای الکتریکی 1و2دکتر امینیدوشنبه و چهارشنبه ساعت 17 الی 2111024
الکترونیک 1 و 2دکتر امینیسه‌ شنبه ساعت 17 الی 228020
سیگنالدکتر نژاد محمدپنجشنبه ساعت 8 الی 139020
ماشین و بررسی دکتر جعفریپنجشنبه ساعت 16 الی 218020
کنترل خطیدکتر نژاد محمدیکشنبه ساعت 18 الی 228020
الکترومغناطیسدکتر نژاد محمدپنج شنبه ساعت 16 الی 218020
ریاضی عمومی 1و2استاد آقاسیشنبه و دوشنبه ساعت 18 الی 228824
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
سامانه بینهایت آزمون : آزمون های فصل به فصل و مبحث به مبحث هر درس
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور
دروس عمومیگروهنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعت
استعداد تحصیلی
کد ویژه فنی مهندسی
Aانصاریشنبه ساعت 18 الی 2250
استعداد تحصیلی
کد ویژه فنی مهندسی
Bانصاریشنبه ساعت 19 الی 2250
زبان عمومی Aفریدجمعه  ساعت 17 الی 2160
زبان عمومی Bفریدجمعه ساعت 17 الی 2160
نام گرایشفرمول قبولی دکتری 
الکترونیکریاضی مهندسی - مدار – الکترونیک – استعداد – زبان عمومی
مخابرات ریاضی مهندسی - مدار - سیگنال– استعداد – زبان عمومی
مهندسی پزشکیریاضی عمومی1 و2 – معادلات – مقدمه – کنترل عصبی - BSP – استعداد – زبان 
قدرت ریاضی مهندسی - مدار – ماشین و بررسی– استعداد – زبان عمومی
کنترلریاضی مهندسی - مدار – سیگنال - کنترل– استعداد – زبان عمومی
مکاترونیکریاضی مهندسی-معادلات-کنترل – مدار  – استعداد – زبان عمومی

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.