برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری کامپیوتر و (IT)

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری کامپیوتر و (IT) دکتری کامپیوتر

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1403 مهندسی کامپیوتر و IT

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته مهندسی کامپیوتر IT با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1403 مهندسی کامپیوتر و IT

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتنکته و تست
سیستم عامل پیشرفتهدکتر نوربخشپنج شنبه ساعت 8 الی 126020
پایگاه داده پیشرفتهپرفسور کیوانپوردوشنبه ساعت 17 الی 215020
ساختمان دادهدکتر طورانیشنبه ساعت 17:30 الی 21:308015
طراحی الگوریتمپرفسور سید جوادیجمعه ساعت 13 الی 175020
شبکه کامپیوتری پیشرفتهدکتر صاحبیچهارشنبه ساعت 17 الی 216020
مدار منطقی دکتر منوچهریپنج شنبه ساعت 9الی 124016
معماریدکتر منوچهریپنجشنبه ساعت 12 الی 146020
شناسایی الگو، یادگیری ماشیندکتر مرادیپنجشنبه ساعت 14الی 188032
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
سامانه  بینهایت آزمون : آزمون های فصل به فصل و مبحث به مبحث هر درس
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور
دروس عمومیگروهنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعت
استعداد تحصیلی
کد ویژه فنی مهندسی
Aانصاریشنبه ساعت 18 الی 2250
استعداد تحصیلی
کد ویژه فنی مهندسی
Bانصاریشنبه ساعت 18 الی 2250
زبان عمومی Aفریدجمعه  ساعت 17 الی 2160
زبان عمومی Bفریدجمعه  ساعت 17 الی 2160
نام گرایشراهنمای دروس دفترچه تخصصی پک تخصصیپک تخصصی و پک عمومیطرح بیمه : کلاس + بینهایت آزمون + همپا + 2 آزمون جامع + پک کلاس های نکته و تستدارندگان تخفیف ویژه و  پارسه کارت
نرم افزار و الگوریتمساختمان داده – طراحی الگوریتم – سیستم عامل پیشرفته – پایگاه داده پیشرفته6/640/0009/440/00013/940/00010/940/000
معماریمدار منطقی – معماری – معماری پیشرفته – VLSI  پیشرفته2/400/0005/200/000--
هوش مصنوعیساختمان داده – طراحی الگوریتم – شناسایی الگو – یادگیری ماشین5/920/0008/720/00013/220/00010/220/000
شبکه و رایانشساختمان داده – طراحی الگوریتم – سیستم عامل پیشرفته – شبکه پیشرفته6/080/0008/880/00013/380/00010/380/000
فناوری اطلاعات (IT)ساختمان داده – طراحی الگوریتم – شبکه کامپیوتری – پایگاه داده پیشرفته – امنیت شبکه – بازیابی پیشرفته و داده کاوی – تجارت الکترونیکی – آموزش الکترونیکی6/160/0008/960/00013/460/00010/460/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.