برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری معماری

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری معماری دکتری معماری

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1404 معماری

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته معماری با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1404 معماری

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعت
ایستایی و سیستم‌های ساختمانیاستاد طاهرییکشنبه و چهارشنبه ساعت 17 الی 21130
عناصر و جزئیاتاستاد طاهریشنبه ساعت 18 الی 2250
تاریخ معماری ایراناستاد دهقانیپنج شنبه ساعت 9 الی 1350
تاریخ معماری جهاناستاد دهقانیدوشنبه ساعت 17 الی 2150

تاریخ معماری معاصر

(شروع بعد از معماری جهان)

استاد دهقانیدوشنبه ساعت 17 الی 2130

درک عمومی معماری

استاد دهقانیجمعه ساعت 9 الی 1350

درک عمومی منظر

دکتر غلامپور / استاد دهقانیپنجشنبه ساعت 14 الی 1740

کارگاه‌های تخصصی

گروه اساتیدآذرماه و دیماه 140390
سامانه همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
سامانه بینهایت آزمون : آزمون های فصل به فصل و مبحث به مبحث هر درس
رهبان: منتورینگ، مشاوره و برنامه ریزی درسی فردی و تخصصی + دفتر برنامه ریزی + کارگاه تمرکز (FS)
دوره کامل کلاس های نکته و تست، جمع بندی و تسلط + کلاس های استاد پلاس
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور
دروس عمومیگروهنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعت
استعداد تحصیلیAاستاد انصاریسه شنبه ساعت 19 الی 2250
زبان عمومی Aدکتر فریدجمعه  ساعت 17 الی 2160
فرمول قبولی دکتری
ایستایی و سیستم + باکس تاریخ + درک عمومی معماری +  درک عمومی منظر + کارگاه های تخصصی  + استعداد  + زبان

 

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.